9 Bitcoin ETF Giao Ngay Tích Luỹ Hơn 95,000 BTC: Sự Chấp Nhận Ngày Càng Tăng

9 Bitcoin ETF Giao Ngay Tích Luỹ Hơn 95,000 BTC

Theo dữ liệu mới nhất, 9 quỹ Bitcoin ETF giao ngay, không tính đến GBTC của Grayscale, đã tích lũy tổng cộng 95,297 BTC, quản lý tài sản trị giá khoảng 4 tỷ USD. Điều này làm nổi bật sự thèm muốn ngày càng tăng của nhà đầu tư đối với tài sản kỹ thuật số và sự chấp nhận ngày càng tăng của tiền điện tử trong hệ thống tài chính chính thống.

Bitcoin ETF Dòng Vốn Đáng Chú Ý và Khối Lượng Giao Dịch Kỷ Lục

Nhà phân tích Eric Balchunas của Bloomberg ETF chỉ ra rằng dòng vốn vào các quỹ Bitcoin ETF vẫn duy trì khối lượng giao dịch kỷ lục. Thậm chí, trong một thị trường thường thấy sự giảm sau khi ra mắt, 9 quỹ Bitcoin ETF giao ngay vẫn duy trì sự quan tâm với khối lượng giao dịch tăng 34% trong một ngày gần đây.

IBIT của BlackRock và FBTC của Fidelity: Hai quỹ này đang dẫn đầu với dòng vốn vào đáng kể, mỗi quỹ nắm giữ hơn 30,000 Bitcoin. IBIT của BlackRock và FBTC của Fidelity đều thu hút dòng vốn vào hơn 1.2 tỷ USD, và mỗi quỹ nắm giữ hơn 30,000 Bitcoin.

Invesco và VanEck: Các quỹ ETF của Invesco và VanEck cũng thu hút dòng vốn đáng chú ý, với ETF của Invesco thu về hơn 63 triệu USD trong một ngày.

Valkyrie Investments và Franklin Templeton: Valkyrie Investments và Franklin Templeton cũng ghi nhận AUM tăng lên, đứng ở mức 71.7 triệu USD và 48.6 triệu USD tương ứng vào ngày 19 tháng 1.

WisdomTree: WisdomTree vẫn chưa vượt qua mốc 10 triệu USD trong AUM.

Dòng vốn đáng kể vào các Bitcoin ETF mới ra mắt đã vượt qua dòng vốn chảy ra từ Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), cho thấy sự chuyển đổi của sự quan tâm của nhà đầu tư từ GBTC sang các quỹ ETF mới, với mong muốn về quy định và tính tiện lợi.

Dù Bitcoin có tính chất không ổn định, những quỹ ETF mới này vẫn thu hút sự quan tâm và thành công, đặt ra câu hỏi về xu hướng ngày càng tăng của tiền điện tử trong thị trường tài chính.