Acala chuẩn bị đốt token ACA trong sáng kiến 2.0

Acala đốt token

Acala tuyên bố đốt token ACA

Acala, một phần quan trọng của hệ sinh thái Polkadot, vừa công bố một động thái quan trọng như một phần của sáng kiến Acala 2.0. Hành động này bao gồm việc đốt cháy một lượng đáng kể token của mình, cụ thể là 159.441 token ACA, vào ngày 26 tháng 12. Đây không chỉ là một biện pháp thông thường, mà là một bước tính toán nhằm nâng cao giá trị và tính ổn định của mạng Acala.

Quyết định đốt các token này phản ánh cam kết của Acala đối với sự tăng trưởng bền vững và tạo ra giá trị trong lĩnh vực DeFi. Việc này đưa ra sự tăng cường về mặt khan hiếm và giá trị của token ACA, mang lại lợi ích cho cộng đồng và nhà đầu tư dài hạn.

Cơ chế đằng sau quyết định đốt Token

Hành động đốt 159.441 token ACA liên quan đến việc loại bỏ chúng khỏi lưu thông vĩnh viễn, nhằm tăng sự khan hiếm và nâng cao giá trị. Quyết định này được đưa ra sau sự xem xét cẩn thận về số lượng token chưa sử dụng, phí mạng thu được, và quyết định tập thể của cộng đồng thông qua bỏ phiếu quản trị.

Động thái đốt token theo sáng kiến ​​Acala 2.0 dự kiến ​​sẽ có tác động sâu rộng trong không gian DeFi, đặc biệt là trong hệ sinh thái Polkadot. Nó thể hiện sự chủ động của dự án trong quản lý token của mình và tạo tiền lệ cho các giao thức DeFi khác.

 

XEM THÊM