Ava Labs Tuyên Bố Phát Triển Giải Pháp Mở Rộng Cho Blockchain Avalanche với 100,000 TPS

Ava Labs Tuyên Bố Phát Triển Giải Pháp Mở Rộng Cho Blockchain Avalanche

Ava Labs có bước đi quan trọng để tăc tốc độ giao dịch cho Avalanche

Ava Labs vừa công bố một bước tiến quan trọng với việc phát triển giải pháp mở rộng quy mô Vryx, nhằm nâng cao khả năng xử lý giao dịch của blockchain Avalanche lên đến 100,000 giao dịch/giây (TPS). Điều này được coi là một bước đột phá mới về hiệu suất cho Avax.

Ava Labs đã công bố ý tưởng giải pháp mở rộng quy mô Vryx thông qua một bài nghiên cứu chi tiết. Dự kiến, vào giữa quý 2/2024, Vryx sẽ trải qua các bài kiểm tra trên testnet HyperSDK, một bộ công cụ quan trọng cho việc phát triển blockchain hiệu suất cao.

Người phát ngôn của Ava Labs chia sẻ:

“Từ khi ra mắt HyperSDK hơn một năm rưỡi trước, Ava Labs đã bị ám ảnh bởi việc cung cấp khả năng mở rộng tốt nhất cho bất kỳ dự án này muốn xây dựng blockchain riêng của họ trên Avalanche. Hôm nay, chúng tôi đang tiến một bước lớn hơn đến mục tiêu này với việc ra mắt Vryx.

Nhiều bên đã liên hệ để hỏi làm thế nào Avalanche HyperSDK đạt được các mục tiêu về thông lượng cao như vậy chỉ với lần đầu ra mắt. Và Vryx chính là câu trả lời của chúng tôi.”

HyperSDK và tầm quan trọng của Vryx

Testnet HyperSDK sẽ là môi trường để thử nghiệm hiệu suất của Vryx. Nếu kết quả là tích cực, Vryx sẽ được triển khai trên mainnet Avalanche. HyperSDK cung cấp công cụ hỗ trợ cho việc phát triển các blockchain hiệu suất cao, và Vryx sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các blockchain xây dựng bằng HyperSDK, được gọi là hyperchain.

Ý tưởng cốt lõi của Vryx là chia nhỏ các phần của quy trình giao dịch và xử lý chúng theo kiểu “đường ống”. Điều này có nghĩa là một block giao dịch có thể tiếp tục được xác minh trong khi mạng lưới đã bắt đầu sản xuất block kế tiếp. Mô hình này đã được áp dụng thành công trước đó trên các nền tảng blockchain như Aptos và Sui.

Ava Labs tỏ ra rất tự tin với Vryx, mô tả nó như là giải pháp “có hiệu suất tốt nhất trong cùng phân khúc”. Sự phát triển của Vryx mang lại hy vọng về việc nâng cao khả năng mở rộng và xử lý của Avalanche, đồng thời thúc đẩy sự chấp nhận và sử dụng của nền tảng này trong cộng đồng blockchain.