Binance Futures thông báo huỷ niêm yết 5 đồng coin

Binance Futures

Binance Futures đã công bố kế hoạch đóng tất cả các vị thế và tiến hành thanh toán tự động cho một số hợp đồng vĩnh viễn vào ngày 13/5/2024 và 14/5/2024. Theo thông báo, các hợp đồng bao gồm STPTUSDT, SNTUSDT, MBLUSDT, RADUSDT, và CVXUSDT sẽ bị gỡ bỏ khỏi nền tảng sau khi thanh toán hoàn tất.

Trước khi thực hiện việc này, Binance Futures sẽ điều chỉnh tỷ lệ đòn bẩy của các hợp đồng vĩnh viễn nói trên vào ngày 6/5/2024. Các chi tiết cụ thể về điều chỉnh này có thể được tìm thấy trong thông báo trên trang Binance Support.

Việc điều chỉnh này có thể ảnh hưởng đến các vị thế mở trước đó. Do đó, người dùng được khuyến khích điều chỉnh vị thế và tỷ lệ đòn bẩy của mình để tránh bất kỳ rủi ro thanh lý nào có thể xảy ra.

Binance Futures cũng lưu ý rằng người dùng nên đóng mọi vị thế mở trước thời gian huỷ niêm yết để tránh thanh toán tự động. Ngoài ra, từ ngày 13/5/2024 đối với STPTUSDT, SNTUSDT, MBLUSDT và từ ngày 14/5/2024 đối với RADUSDT, CVXUSDT, người dùng sẽ không thể mở vị thế mới cho các hợp đồng này.

Đây là một bước đi quan trọng của Binance Futures trong việc điều chỉnh danh mục sản phẩm của mình và cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời cho người dùng để họ có thể điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình một cách hiệu quả.

XEM THÊM