Binance Ra Mắt Chương Trình Truy Cập Sớm “Megadrop”

Binance Ra Mắt Chương Trình "Megadrop"

Binance vừa công bố việc triển khai chương trình truy cập sớm mang tên “Megadrop” nhằm khuyến khích và thưởng cho người dùng Web3 thông qua airdrop và nhiệm vụ.

Megadrop được mô tả là một nền tảng khởi chạy token, cho phép người dùng đăng ký BNB cho các Sản phẩm bị khóa hoặc hoàn thành các nhiệm vụ trong Ví Web3 của họ để truy cập sớm vào phần thưởng từ các dự án Web3 đã chọn trước khi token của họ được niêm yết trên Binance Exchange.

Chương trình này sẽ hoạt động như một cơ hội tặng thưởng và khách hàng thân thiết với các ưu đãi khuyến khích người tham gia. Người dùng sẽ có cơ hội staking BNB trước khi các dự án khởi động trên nền tảng và truy cập vào các nhiệm vụ tương tác.

Mặc dù chi tiết về các nhiệm vụ chưa được tiết lộ, chúng có thể liên quan đến việc thực hiện các tác vụ như xem video giáo dục về các sản phẩm Web3. Điều khác biệt của Megadrop so với các nền tảng tương tự như Coinbase Earn là tính liên tục và dài hạn.

Megadrop không chỉ tạo ra một cơ hội tăng điểm cho người dùng tham gia vào nhiều sự kiện hơn và trong thời gian dài hơn, mà còn khuyến khích họ tham gia vào cộng đồng Web3 một cách sâu sắc hơn.

Việc đăng ký dài hạn sẽ mang lại điểm cao hơn và người dùng sẽ nhận được phần thưởng khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được chỉ định. Megadrop hứa hẹn sẽ là một bước tiến mới trong việc khuyến khích và thưởng cho người dùng Web3 trên toàn thế giới.