Binance Ra Mắt Dự Án ETHena (ENA) trên Launchpool

Binance Launchpool 50

Binance đã công bố dự án Launchpool tiếp theo của mình, mang tên ETHena (ENA). Sau dự án làm về mảng Restaking ETHFI, giờ dây sàn Binance list dự án mảng LSD.

Dự án này cho phép người dùng Binance khóa BNB và FDUSD để farm token ENA, với quá trình Farm vào lúc 07:00 AM ngày 30/3/2024 (theo giờ Việt Nam) và kết thúc trong vòng 3 ngày. Sau đó, Binance sẽ niêm yết ENA vào lúc 15h ngày 2/4 (theo giờ Việt Nam).

Thông tin Launchpool ENA:

  • Token tên: ETHena (ENA)
  • Tổng Cung Token: 15.000.000.000 ENA
  • Phần thưởng Launch Token: 300.000.000 ENA (tương đương 2% tổng cung)
  • Tổng Cung Lưu Hành Bản Đầu: 1.425.000.000 ENA (chiếm 9,5% tổng cung)
  • Điều kiện cổ phần: KYC yêu cầu
  • Giới thiệu Tối Đa Đối tượng Với Mỗi Người Sử dụng:
  • 333.333,33 ENA trong nhóm BNB
  • 83.333,33 ENA trong nhóm FDUSD

Dự án Ethena Labs là một stablecoin phân tích giao thức phi tập trung được xây dựng trên nền tảng Ethereum. Mục tiêu của dự án là cung cấp một giải pháp stablecoin không phụ thuộc vào hệ thống truyền thông ngân hàng, cùng với một công cụ tiết kiệm USD được gọi là Internet Bond. Stablecoin của Ethena (USDe) sử dụng chiến lược phòng ngừa rủi ro delta và được chấp nhận hoàn toàn minh bạch trên chuỗi, giúp cho việc sử dụng tự động trên các ứng dụng DeFi.