BlackRock Bitcoin ETF Chứng Kiến Dòng Tiền Bằng 0 Trong 3 Ngày Liên Tiếp

Bitcoin ETF của BlackRock đạt 1 tỷ USD

Trong một sự kiện đáng chú ý, Bitcoin ETF của BlackRock đã ghi nhận ba ngày liên tiếp mà không có bất kỳ tài khoản đầu tư mới nào. Điều này hoàn toàn trái ngược với các sản phẩm đầu tư Bitcoin ETF khác, chứng minh vốn kiến ​​trúc tiền kiếm ra đáng kể với tổng giá trị 328 triệu USD.

iShares Bitcoin Trust (IBIT) đã có chuỗi 71 ngày với dòng tiền vào liên tục trước khi không có tài khoản đầu tư mới gần đây.

Một số thành viên trong cộng đồng đã giải quyết sự kiện này bằng cách cho rằng đó là dấu hiệu cho thấy mối quan tâm của nhà tư vấn đối với việc Bitcoin đang giảm dần. Tuy nhiên, nhà phân tích James Seyffart của Bloomberg ETF giải thích rằng mô hình này phổ biến trong thị trường ETF rộng rãi hơn.

Dòng chảy bằng 0 hiện tại không có sự khác biệt đáng chú ý giữa cung và cầu đối với ETF. Việc thiếu dòng vốn vào ETF của BlackRock IBIT không có nghĩa là thiếu hoạt động dịch. Thay vào đó, nó chỉ ra rằng dòng tiền ròng không đủ lớn để hiển thị dòng tiền vào hoặc ra.

Một nhà phân tích ETF khác của Bloomberg, Eric Balchunas, đã chứng minh quan điểm này, trích dẫn iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM, chứng kiến ​​khối lượng 70 tỷ USD từ giữa tháng 1 đến giữa tháng 4 mặc dù đăng ký dòng tiền hàng ngày bằng 0.

Việc thiếu dòng vốn vào Bitcoin ETF của BlackRock  cũng đã phần nào ảnh hưởng đến giá BTC, cùng với sự ảm đạm của các quỹ BitcoinETF, BTC đã 4 tuần liên tục có cây nến đỏ.