Centrifuge Gọi Vốn Được 15 Triệu USD Vòng Series A

Centrifuge gọi thêm được 15 triệu đô

Centrifuge (CFG), một nền tảng cho vay tài sản thế giới thực (RWA), đã công bố về việc tổ chức vòng gọi vốn Series A, thu được tổng cộng 15 triệu USD. Các quỹ tham gia bao gồm ParaFi Capital, Greenfield, Arrington Capital, Bloccelerate, Borderless Capital, Circle Ventures, Edessa Capital, Gnosis, IOSG Ventures, Modular Capital, ProtoCap, Re7 Capital, Scytale Digital, Skynet Trading, Stake Capital, The Spartan Group, TRGC và Wintermute Ventures.

Số tiền gọi vốn này sẽ được sử dụng để phát triển một giao thức vay mới cho tài sản thế giới thực, được xây dựng trên nền tảng layer-2 Base của sàn Coinbase và tích hợp giải pháp Coinbase Verification. Centrifuge kỳ vọng rằng việc tích hợp giải pháp này với Coinbase sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức lớn tiếp cận các sản phẩm token hóa, mở rộng cơ hội tham gia DeFi đối với chúng.

Centrifuge là một trong những giao thức đầu tiên trên thế giới kết nối tài sản thực (real-world assets – RWA) trị giá hàng ngàn tỷ USD với Decentralized Finance (DeFi). Ngày nay, các doanh nghiệp đang sử dụng Centrifuge để tiếp cận tính thanh khoản mà DeFi cung cấp trong khi các nhà đầu tư tài trợ cho dự án để có được lợi suất hấp dẫn và ổn định.

Với việc thu hút 15 triệu USD trong vòng gọi vốn Series A này, Centrifuge chứng minh sự hấp dẫn và tiềm năng của nền tảng của mình trong việc kết nối tài sản thế giới thực với thế giới DeFi, mở ra cơ hội mới cho các tổ chức và nhà đầu tư tham gia vào lĩnh vực này.

XEM THÊM