Chính Phủ Mỹ Nắm Giữ Bitcoin Lớn Nhất Thế Giới

mỹ chuyển Bitcoin lên coinbase

Theo dữ liệu từ Arkham, một nền tảng tình báo tiền điện tử, chính phủ Mỹ được xác định là một trong những chủ sở hữu tiền điện tử Bitcoin lớn nhất trên thế giới, cùng với các quốc gia khác như Vương quốc Anh và Đức.

Arkham đã giới thiệu một bảng dữ liệu mới có các chính phủ nắm giữ lượng tiền điện tử lớn nhất. Theo thông báo vào ngày 12 tháng 4, Arkham cho biết Mỹ, Vương quốc Anh và Đức đều là “một số quốc gia lớn nhất” về lượng nắm giữ tiền điện tử.

Với công cụ theo dõi mới của Arkham, người dùng có thể quan sát số dư và lịch sử giao dịch tiền điện tử của các chính phủ theo thời gian thực.

Theo Arkham, chính phủ Mỹ là chủ sở hữu lớn nhất Bitcoin (BTC) trong số các quốc gia toàn cầu được theo dõi, với 212.847 BTC vào thời điểm viết bài, trị giá khoảng 15 tỷ USD dựa trên giá hiện tại.

Chính phủ Anh, xếp thứ hai, nắm giữ 61.245 BTC vào thời điểm viết bài, tương đương khoảng 4,5 tỷ USD. Trong khi đó, chính phủ Đức sở hữu 49.858 BTC, tương đương khoảng 3,5 tỷ USD.

Trong khi đó, chính phủ El Salvador, quốc gia đầu tiên công nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp vào tháng 9 năm 2021, nắm giữ một số lượng BTC ít hơn so với các quốc gia khác. Theo dữ liệu từ Arkham, chính phủ El Salvador nắm giữ 5.717 BTC, trị giá 405 triệu USD tại thời điểm viết bài.

Những con số này cho thấy sự tham gia và quan tâm của các chính phủ đối với tiền điện tử, cũng như vai trò quan trọng của chúng trong cơ cấu tài chính quốc gia.