Cosmos đề xuất giảm tỷ lệ lạm phát của token ATOM

Cosmos đề xuất mới

Ban quản trị Cosmos Hub thông qua đề xuất giảm tỷ lệ lạm phát ATOM

Ban Quản trị mới của Cosmos Hub đã thành công trong việc thông qua một đề xuất quan trọng nhằm giảm tỷ lệ lạm phát tối đa của token ATOM từ khoảng 14% xuống còn 10%. Điều chỉnh này dự kiến sẽ giảm lãi suất staking hàng năm của Atom từ khoảng 19% xuống còn khoảng 13.4%.

Đề xuất này xuất phát từ thực trạng hiện tại của nền tảng, rằng tỷ lệ lạm phát của ATOM đang cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Nó cũng cho rằng các nhà xác thực vẫn có thể hoàn vốn hoặc đạt lợi nhuận dưới tỷ lệ lạm phát 10%. Đề xuất đã nhận được ủng hộ với tỷ lệ 41.1% phiếu ủng hộ so với 38.5% phiếu phản đối. Điều này cũng là cuộc bỏ phiếu có tỷ lệ tham gia cao nhất từ trước đến nay trong hệ sinh thái Cosmos.

Ảnh hưởng đối với Cosmos và token ATOM

Zero Knowledge Validator, người bảo vệ đề xuất nhiều nhất, lập luận rằng lạm phát hai chữ số là không cần thiết cho an ninh và cũng làm suy yếu giá trị ATOM trong dài hạn.

“Lạm phát hai chữ số không cần thiết cho an ninh, và nó cũng làm suy yếu giá ATOM trong dài hạn và làm mất động lực sử dụng ATOM trong lĩnh vực DeFi và các nơi khác trong Khu vực Kinh tế Atom,” Ông cho biết.

Tuy nhiên, có ý kiến đối lập từ nhà xác thực AllNodes, họ cảnh báo rằng đề xuất có thể gây hỗn loạn đối với những nhà xác thực nhỏ và thiếu nghiên cứu sâu sắc. Họ mô tả đề xuất là “một ý tưởng đột ngột, hạn hẹp và thiếu nghiên cứu có thể gây ra hỗn loạn cho các cá nhân và doanh nghiệp tham gia xây dựng, giao dịch và xác thực Atom.”

Cosmos Hub, trung tâm của mạng lưới Cosmos, là một hệ sinh thái gồm các blockchain được kết nối với nhau. Token ATOM, được sử dụng cho staking, quản lý và phí giao dịch, với điều chỉnh quan trọng này hy vọng tạo ra sự cân bằng giữa lợi nhuận của những nhà nắm giữ lâu dài và giá trị của token.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

-dYdX chuyển đổi sang Cosmos – Đã phát hành Code mã nguồn mở