Độ khó khai thác Bitcoin tăng kỷ lục, đặt ra thách thức cho thợ đào trước sự kiện Halving 2024

khai thác Bitcoin độ khó tăng kỷ lục

Mạng Bitcoin (BTC) vừa chứng kiến ​​sự gia tăng đột biến về độ khó khai thác, với mức tăng hơn 6% khi vượt qua ngưỡng 72 nghìn tỷ tại độ cao block 822.528, theo dữ liệu từ Coinwarz. Sự gia tăng này, tăng 6,98% so với mức trước đó, không chỉ thể hiện sự mạnh mẽ của mạng Bitcoin mà còn là dấu hiệu về sự chuẩn bị cho sự kiện quan trọng – Halving 2024.

Độ khó khai thác và Hashrate: Dấu hiệu mạnh mẽ của mạng Bitcoin

Sự gia tăng đột biến về độ khó khai thác và hashrate của BTC là một chỉ số rõ ràng về sức mạnh và trưởng thành của mạng. Nó cũng là minh chứng cho khả năng thu hút đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng khai thác, bất chấp biến động của thị trường.

Mặc dù sự tăng lên này là một minh chứng tích cực, nhưng nó cũng đặt ra những thách thức cho cộng đồng thợ đào. Sự cạnh tranh ngày càng cao có thể giảm phần thưởng và làm tăng chi phí khai thác. Điều này có thể tạo ra một thách thức mới cho những người tham gia hoạt động khai thác BTC, đặc biệt là khi mức độ khó khai thác tăng lên.

Bitcoin độ khó tăng cao
Nguồn: Coinwarz

Halving 2024: Sự kiện quan trọng cho hệ sinh thái Bitcoin

Sự thay đổi đáng kể trong độ khó khai thác diễn ra trước sự kiện Bitcoin Halving 2024. Halving, một sự kiện giảm một nửa phần thưởng cho việc khai thác các block mới, là một phần quan trọng trong cơ chế giảm phát của Bitcoin. Sự chuẩn bị cho Halving càng trở nên quan trọng hơn khi chi phí khai thác tăng lên, có thể ảnh hưởng đến nguồn cung mới của BTC và, từ đó, có thể tác động đến giá của nó.

Sự kiện Halving 2024 dự kiến ​​sẽ mang lại nhiều biến động trong thị trường và làm nổi bật vấn đề về chi phí khai thác và độ khó khai thác của Bitcoin, tạo ra sự quan tâm lớn từ phía các nhà đầu tư và nhà phân tích thị trường.