dYdX Chain Ra Mắt Phiên Bản Mới 3.0: Bổ Sung Hỗ Trợ Liquid Staking

dYdX Chain Ra Mắt Phiên Bản Mới 3.0

Cập nhật quan trọng trong dYdX Chain v3.0

Blockchain dYdX Chain, phát triển bởi sàn giao dịch phi tập trung dYdX, đã công bố phiên bản mới 3.0 với nhiều cập nhật quan trọng, trong đó đáng chú ý là tính năng liquid staking.

Trong phiên bản mới, dYdX Chain đã tích hợp tính năng liquid staking, cho phép người dùng stake DYDX mà vẫn có khả năng chuyển đổi thành tài sản lưu động. Điều này mang lại linh hoạt cho người dùng, cho phép họ thực hiện các giao dịch trong các ứng dụng DeFi mà không phải hủy bỏ việc stake của mình. Tất cả phí protocol sẽ được phân phối lại cho staker và validator dYdX bằng USDC.

Sự hỗ trợ từ cộng đồng Cosmos

Stride, một giao thức staking cho các blockchain thuộc hệ Cosmos, đã công bố việc hỗ trợ mở pool staking cho dYdX Chain. Các giao thức khác như Persistence và Quicksilver cũng kế hoạch cung cấp dịch vụ staking thanh khoản cho dYdX Chain trong tương lai.

Kể từ khi chuyển từ giai đoạn beta sang mainnet vào cuối tháng 11, dYdX Chain đã ghi nhận nhiều thành công đáng chú ý, bao gồm việc chiếm lĩnh vị trí top 1 về khối lượng giao dịch trong hệ thống Cosmos, vượt qua sàn Uniswap.

dYdX Chain đang triển khai chương trình “Incentive Program” kéo dài 6 tháng, dự trữ hơn 20 triệu USD DYDX từ kho bạc để thưởng cho những người tham gia giao dịch sớm trong cộng đồng.

Dự án dYdX Chain không chỉ đặt nền móng cho liquid staking mà còn khẳng định tầm quan trọng của mình trong hệ Cosmos thông qua sự hỗ trợ từ các giao thức như Stride, Persistence, và Quicksilver. Cùng với đó, chương trình khuyến mãi và các cập nhật nâng cấp đều là bước quan trọng hướng tới sự phát triển trong tương lai.

XEM THÊM