EigenLayer Ra Mắt Token EIGEN và Airdrop Cho Người Dùng

EigenLayer ĐẠT 10 Tỷ USD TVL

EigenLayer, một giao thức restaking, đã công bố kế hoạch phân phối mã thông báo của mình vào tháng 5, cùng với chế độ airdrop cho người dùng tham gia đặt cược trên nền tảng.

Theo kế hoạch phân bổ, tổng số token Eigen (EIGEN) sẽ là 1,67 tỷ lệ token khi phát hành ban đầu. Tổ chức Eigen Foundation sẽ phát triển mã thông báo này với 45% được phân bổ bổ sung cho cộng đồng. Trong đó, 15% sẽ dành cho hoạt động Stakedrop, 15% dành cho khuyến khích cộng đồng và 15% dành cho quá trình phát triển hệ sinh thái. Còn lại, 29,5% sẽ được dành cho các nhà đầu tư và 25,5% dành cho các đóng góp sớm vào dự án, với điều khoản khóa trong 3 năm.

EigenLayer là dự án dẫn đầu trong việc khôi phục lại lĩnh vực này, với giá trị ETH trị giá 16 tỷ USD đã được khóa trên mạng lưới.

Airdrop cho cộng đồng (Stakedrop) sẽ phân tích thêm 15% tổng số token cho người dùng đã tham gia đặt cược trên nền tảng. Trong mùa đầu tiên, Tổ chức tổ chức sẽ phân chia tổng cộng 5% cho người dùng dựa trên ảnh chụp nhanh vào thời điểm 15/03/2024. Số lượng mã thông báo này sẽ được mở khóa vào ngày 05/10, với 90% mã thông báo mở khóa và 10% còn lại có thể được yêu cầu sau 1 tháng.

Đáng chú ý, các token được yêu cầu sẽ ở dạng “không thể chuyển nhượng” để khuyến khích cộng đồng tham gia vào quá trình đóng góp và quản lý mạng lưới mạng giá trị. 10% tổng cung cũng sẽ được dành cho các airdrop mùa trong tương lai.

Ngoài ra, EigenLayer cũng công bố một khái niệm kinh tế mới mang tên “inter-subjective forking” để hỗ trợ đảm bảo một mạng lưới toàn cầu. Khái niệm này giúp xử lý các ổ phát hiện từ mạng nội bộ mà không cần phải phát hiện ngay trên chuỗi.

Inter-subjective Forking sẽ được phát triển độc lập và giúp giảm thiểu áp lực không cần thiết phải đè nặng lên Trình xác thực của Ethereum.

Những bước tiến này của EigenLayer không chỉ là cơ hội cho người dùng mà còn đóng góp vào sự phát triển của hệ thống sinh thái DeFi và blockchain trên toàn cầu.