Ethereum Hoàn Thành Nâng Cấp Dencun Trên Testnet Sepolia

Ethereum Nâng Cấp Dencun Trên Testnet Sepolia thành công

Ethereum đã thành công nâng cấp Dencun trên Testnet Sepolia

Ethereum vừa hoàn thành việc triển khai nâng cấp Dencun lên testnet Sepolia vào ngày 31/01 lúc 5:21, sau thành công Goerli vào ngày 17/01. Điều này đánh dấu bước tiến quan trọng trước khi đưa Dencun lên mainnet trong thời gian tới.

Có 3 đợt testnet cần hoàn thành:

Goerli: Ngày 17/01

Sepolia: Ngày 31/01

Holesky: Dự kiến vào tuần tới, ngày 07/02 (Mạng thử nghiệm cuối cùng)

Nếu Holesky diễn ra thành công, Ethereum sẽ tiến hành đưa Dencun lên mainnet, dự kiến vào khoảng tháng 2 – 3.

Tính năng mới của Dencun:

Proto-danksharding: Mục tiêu giảm phí gas và cải thiện khả năng mở rộng.

Cơ Chế Lưu Trữ Dữ Liệu Nén – “Blobs”: Được giới thiệu để tối ưu hóa lưu trữ dữ liệu.

Kế hoạch tương lai của Ethereum

Ban đầu lên lịch vào cuối năm 2023, Dencun đã phải trì hoãn do vấn đề kỹ thuật và thiếu sẵn sàng từ nhiều vị trí. Với việc thành công trên các mạng thử nghiệm, Ether tiếp tục kê hoạch nâng cấp, hoàn thiện mình để hướng tới hoàn thiện bản thân một cách mỹ mãn.

Trong khi Dencun còn chưa chính thức triển khai, các nhà phát triển Ether đã tiết lộ rằng họ đang thảo luận về nâng cấp tiếp theo mang tên Prague/Electra (gọi tắt là Pectra), cách lấy tên khá giống với cách họ gộp Cancun/Deneb (Dencun).

XEM THÊM