Google Cho Phép Quảng Cáo Bitcoin ETF Giao Ngay, Đánh Dấu Bước Tiến Quan Trọng Trong Chấp Nhận Tiền Điện Tử

Google Cho Phép Quảng Cáo Bitcoin ETF Giao Ngay

Google, công cụ tìm kiếm hàng đầu, đã thực hiện một bước quan trọng bằng việc cho phép quảng cáo Bitcoin ETF giao ngay. Điều này sẽ thúc đẩy sự chấp nhận của Bitcoin, mở ra cơ hội cho các nhà phát hành như BlackRock để quảng cáo sản phẩm của họ đến hàng triệu người dùng của Google.

Chính Sách Mới của Google Với Quảng Cáo Bitcoin ETF Giao Ngay

Trong một cập nhật chính sách quảng cáo, họ thông báo rằng những nhà phát hành cung cấp “quỹ tín thác tiền điện tử” sẽ được phép quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của họ, bắt đầu từ ngày 29/1.

Theo Google, “Quỹ tín thác tiền điện tử” bao gồm các sản phẩm tài chính “cho phép các nhà đầu tư giao dịch cổ phiếu trong các quỹ tín thác nắm giữ các pool tiền kỹ thuật số lớn”. Điều này có thể áp dụng cho các quỹ liên quan đến tiền điện tử khác ngoài Bitcoin ETF giao ngay và mở rộng quảng cáo tới người dân Hoa Kỳ.

Bước Tiến Quan Trọng Đối với Chấp Nhận Tiền Điện Tử

Đây là một bước quan trọng trong việc mở rộng chấp nhận của tiền điện tử. Trước đó, Google đã từng áp dụng chính sách cấm quảng cáo liên quan đến tiền điện tử. Bước đi này không chỉ thúc đẩy tiếp cận tiền điện tử ở Hoa Kỳ mà còn làm tăng sự tin tưởng trong cộng đồng.

Các nhà phát hành như BlackRock đang tăng cường nỗ lực quảng cáo để thu hút người đầu tư. BlackRock sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến về giáo dục về cách truy cập Bitcoin thông qua Bitcoin ETF giao ngay. Đây là một phần của chiến dịch marketing để thu hút nhiều khách hàng hơn, và nỗ lực này đã được đền đáp khi BlackRock có dòng vào nhiều nhất từ khi ra mắt.

Nhiều tổ chức phát hành khác cũng đang tìm cách chiếm lĩnh thị trường và sử dụng các chiến lược marketing. Bitwise đã cam kết quyên góp lợi nhuận từ Bitwise Bitcoin ETF cho tổ chức phi lợi nhuận, trong khi Franklin Templeton đã thể hiện sự phấn khích thông qua các chiến dịch truyền thông trực tuyến