Grayscale và Coinbase Đàm Phán với SEC Về ETF Ethereum Spot

Grayscale và Coinbase Đàm Phán với SEC

Grayscale và Coinbase đàm phán với SEC

Theo The Block Grayscale và Coinbase đã gặp quan chức của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để thảo luận về việc thay đổi quy tắc cho việc ra mắt các quỹ giao dịch trao đổi Ethereum (ETF) spot.

Grayscale hiện đang cố gắng chuyển đổi Ethereum Trust của họ thành một ETF, một động thái mạnh mẽ sau khi họ đã thành công với việc chuyển đổi Bitcoin Trust thành ETF vào tháng 1. Cuộc họp này diễn ra sau khi giai đoạn bình luận kết thúc cho đề xuất của họ và để giải quyết những lo ngại về khả năng thao túng thị trường nếu quỹ được phê duyệt.

Theo những thông tin được chia sẻ từ cuộc họp, Coinbase đã lập luận rằng lý do tương tự đã dẫn đến việc phê duyệt Bitcoin ETF nên được áp dụng cho Ethereum. Họ nhấn mạnh rằng Ethereum có “cơ chế hạn chế đáng kể đối với gian lận và thao túng”.

Nate Geraci của ETF Store trên X đã nhấn mạnh mối tương quan giữa hợp đồng tương lai Ethereum và thị trường giao ngay. Ông cho rằng, việc SEC đã phê duyệt các ETF Future Ethereum được giao dịch trên CME là một minh chứng, và không có lý do gì để từ chối các ETF Ethereum spot.

Một điểm đáng chú ý là sự khác biệt chính giữa thị trường giao ngay và thị trường tương lai. Trong thị trường giao ngay, tài sản được giao dịch ngay lập tức, trong khi thị trường tương lai là nơi hợp đồng được thực hiện để mua hoặc bán tài sản vào một ngày trong tương lai với một mức giá cụ thể.

Cuộc họp này là một phần của những nỗ lực của Grayscale và Coinbase để đưa ETF Ethereum spot ra thị trường, nhằm mở ra cơ hội đầu tư trong Ethereum cho nhà đầu tư truyền thống và tăng tính thanh khoản của thị trường crypto.