Hơn 600 Công Ty Tiết Lộ Đầu Tư Vào Bitcoin ETF Spot

Bitcoin ETF Spot được chấp nhận rộng rãi

Trong tuần qua, hơn 600 công ty đã tiết lộ các khoản đầu tư vào Bitcoin ETF spot, thông qua hồ sơ 13F mới nhất gửi cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Các báo cáo này, cho biết danh mục đầu tư của các công ty vào cuối mỗi quý, đã cho thấy một sự tăng trưởng mạnh mẽ trong việc chấp nhận và đầu tư vào Bitcoin ETF spot.

Làn sóng đầu tư vào Bitcoin ETF Spot

Giám đốc đầu tư của công ty quản lý tài sản tiền điện tử Bitwise, Matt Hougan, cho rằng đến cuối thời hạn ngày 15 tháng 5, gần 700 công ty chuyên nghiệp sẽ đầu tư tổng cộng 5 tỷ USD vào Bitcoin ETF spot. Theo dữ liệu nộp vào ngày 9 tháng 5, 563 công ty đầu tư chuyên nghiệp đã báo cáo sở hữu Bitcoin ETF trị giá 3,5 tỷ USD.

Các công ty và tổ chức tài chính hàng đầu đã tham gia vào làn sóng này bao gồm Morgan Stanley, JPMorgan, Wells Fargo, UBS, BNP Paribas, Royale Bank of Canada và các quỹ phòng hộ như Millennium Management và Schonfeld Strategic Advisors.

Các khoản đầu tư đáng chú ý:

  • Millennium Management: Đây là nhà đầu tư Bitcoin ETF lớn nhất với khoản đầu tư 1,9 tỷ USD. Các khoản đầu tư của Millennium bao gồm 844,2 triệu USD vào IBIT của BlackRock, 806,7 triệu USD vào FBTC của Fidelity, 202 triệu USD vào GBTC của Grayscale, 45 triệu USD vào ARKB của Ark, và 44,7 triệu USD vào BITB của Bitwise.
  • Schonfeld Strategic Advisors: Quỹ phòng hộ này, quản lý 13 tỷ USD tài sản, là nhà đầu tư BTC ETF giao ngay lớn thứ hai với khoản đầu tư tổng cộng 479 triệu USD, bao gồm 248 triệu USD vào IBIT và 231,8 triệu USD vào FBTC.
  • Boothbay Fund Management: Quản lý quỹ phòng hộ này đã đầu tư 377 triệu USD vào các quỹ Bitcoin ETF spot, bao gồm 149,8 triệu USD vào IBIT, 105,5 triệu USD vào FBTC, 69,5 triệu USD vào GBTC, và 52,3 triệu USD vào BITB.
  • Pine Ridge Advisors: Công ty tư vấn này đã công bố khoản đầu tư 205,8 triệu USD vào các quỹ Bitcoin ETF spot, bao gồm 83,2 triệu USD vào IBIT của BlackRock, 93,4 triệu USD vào FBTC của Fidelity, và 29,3 triệu USD vào BITB của Bitwise.
  • Morgan Stanley: Ngân hàng này đã tiết lộ khoản đầu tư 269,9 triệu USD vào GBTC của Grayscale, khiến công ty này trở thành một trong những tổ chức nắm giữ GBTC lớn nhất.
  • Aristeia Capital LLC: Nhà quản lý tài sản thay thế này đã tiết lộ khoản đầu tư 163,4 triệu USD vào IBIT.
  • Graham Capital Management: Công ty đầu tư này đã tuyên bố đầu tư 98,8 triệu USD vào IBIT và 3,8 triệu USD vào FBTC.
  • CRCM LP: Công ty quản lý quỹ đầu cơ này đã tiết lộ khoản đầu tư 96,6 triệu USD vào IBIT.
  • Fortress Investment Group LLC: Công ty đầu tư này đã công bố khoản đầu tư 53,6 triệu USD vào IBIT.

Tầm quan trọng của Bitcoin ETF Spot

Bitcoin ETF spot đã thu hút sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư chuyên nghiệp, với nhiều tổ chức tài chính hàng đầu và quỹ phòng hộ đổ vốn vào. Matt Hougan đã nhận định rằng xu hướng này là “tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư chuyên nghiệp ở quy mô lịch sử,” tương tự như sự ra mắt của quỹ ETF vàng vào năm 2004 – một trong những đợt ra mắt ETF thành công nhất.

Dòng tiền từ các tổ chức đang gia tăng mạnh mẽ, nhưng đầu tư bán lẻ vẫn chiếm phần lớn trong tổng số tiền đầu tư vào ETF Bitcoin, với tổng AUM khoảng 50 tỷ USD tính đến thời điểm hiện tại. Sự tham gia của các tổ chức lớn không chỉ củng cố niềm tin vào tiềm năng của Bitcoin mà còn phản ánh một xu hướng lớn hơn trong việc chấp nhận tài sản kỹ thuật số như một phần quan trọng của danh mục đầu tư truyền thống.

Sự tiết lộ của hơn 600 công ty về các khoản đầu tư đáng kể vào Bitcoin ETF spot cho thấy một sự chuyển dịch mạnh mẽ trong thị trường tài chính. Với sự tham gia của các tổ chức tài chính hàng đầu và quỹ phòng hộ, Bitcoin ETF spot đang trở thành một lựa chọn đầu tư quan trọng trong danh mục của nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp. Xu hướng này không chỉ minh chứng cho tiềm năng của Bitcoin mà còn đánh dấu một bước ngoặt trong việc chấp nhận rộng rãi tài sản kỹ thuật số.