Ilya Sutskever Rời Khỏi OpenAI Sau Gần Một Thập Kỷ

Ilya Sutskever Rời Khỏi OpenAI

Ilya Sutskever Chia Tay Với OpenAI

Ilya Sutskever, đồng sáng lập và nhà khoa học trưởng của OpenAI, sẽ rời khỏi công ty sau gần một thập kỷ gắn bó. Trong một bài đăng ngày 14 tháng 5, Sutskever không giải thích rõ lý do ra đi, nhưng bày tỏ sự tin tưởng rằng OpenAI sẽ tiếp tục phát triển trí tuệ nhân tạo chung (AGI) một cách an toàn và có lợi.

Sam Altman, CEO của OpenAI, đã xác nhận tin tức này trên X (trước đây là Twitter), cho biết Sutskever và công ty sẽ “chia tay nhau”. Altman cho biết thêm rằng Sutskever có một dự án cá nhân có ý nghĩa mà anh ấy sẽ tiếp tục theo đuổi.

Người Kế Nhiệm Mới

Jakub Pachocki, giám đốc nghiên cứu của OpenAI từ năm 2017, sẽ thay thế Sutskever làm nhà khoa học trưởng mới. Pachocki đã dẫn dắt sự phát triển của mô hình GPT-4, một trong những sản phẩm trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất của OpenAI.

Sutskever đã có một vai trò quan trọng trong công ty, bao gồm việc tham gia vào quyết định loại bỏ CEO Sam Altman vào tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, sau phản ứng dữ dội từ nhân viên, Altman đã được mời trở lại vị trí của mình. Vào thời điểm đó, Sutskever bày tỏ sự hối tiếc về hành động này.

Sutskever không chỉ đóng vai trò quan trọng trong các quyết định quản lý mà còn là một trong những nhà khoa học hàng đầu đứng sau những thành tựu công nghệ của OpenAI. Anh đã đồng sáng lập OpenAI Global, LLC, chi nhánh vì lợi nhuận của công ty, và đóng góp to lớn vào sự phát triển và thành công của các mô hình AI tiên tiến.

Sự ra đi của Sutskever đánh dấu một bước chuyển quan trọng cho OpenAI. Tuy nhiên, với sự bổ nhiệm của Pachocki, công ty dự kiến sẽ tiếp tục con đường phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Sự thay đổi này cũng thể hiện sự chuyển giao thế hệ lãnh đạo và cam kết của OpenAI đối với việc tiếp tục nghiên cứu và phát triển AI tiên tiến, an toàn và có lợi cho xã hội.