Kyber Network cam kết bồi thường 100% tài sản cho nạn nhân đã bị Hack

Kyber Network CAM KẾT bồi thường

Ngày 20/12, Kyber Network đã công bố kế hoạch chi tiết về việc bồi thường 100% tài sản cho người dùng bị thiệt hại trong vụ hack nhắm vào KyberSwap vào ngày 23/11/2023.

Kyber Network phân loại bồi thường:

Dựa trên nơi người dùng giữ tài sản trong KyberSwap vào thời điểm tấn công, Kyber Network đã chia thành 5 nhóm:

Nhóm 1: 48.8 triệu USD bị hacker rút đi, chưa khôi phục được.

Nhóm 2: 172,148 USD bị bot rút đi sau tấn công, chưa khôi phục được.

Nhóm 3: 6.4 triệu USD bị bot rút đi, khôi phục được 5.17 triệu USD.

Nhóm 4: 24,478 USD tài sản bị khóa trong pool vì lỗi, chưa khôi phục được.

Nhóm 5: 706,162 USD tài sản bị khóa trong pool, đã khôi phục được.

Phương án bồi thường:

Phương Án A: Nhận lại 60% tài sản tổn thất dưới dạng USD, trả dần trong 3 tháng.

Phương Án B: Nhận lại 100% tài sản tổn thất dưới dạng USD, trả dần trong 12 tháng.

Người dùng bị ảnh hưởng có thể lựa chọn giữa hai phương án trên và phải đồng ý với Điều khoản Bồi Thường từ Kyber Network.

Dự án đã bị hacker tấn công

KyberSwap bị hacker tấn công vào ngày 23/11/2023, gây thiệt hại hơn 48 triệu USD. Dù nỗ lực thuyết phục hacker trả lại tiền, Kyber Network không đạt được thỏa thuận và bị ép buộc bàn giao quyền kiểm soát dự án.

Kyber Network quyết định không thỏa hiệp với hacker và cam kết bồi thường 100% cho người dùng bị ảnh hưởng, hướng tới việc khôi phục lòng tin từ cộng đồng và bảo vệ quyền lợi của người dùng.

XEM THÊM