MicroStrategy Dự Định Huy Động Thêm 600 Triệu USD để Mua Bitcoin

MicroStrategy bán cổ phiếu để mua BTC

MicroStrategy, một trong những công ty tiên phong trong việc sở hữu Bitcoin, gần đây đã thông báo kế hoạch huy động thêm 600 triệu USD thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cao cấp. Mục tiêu của họ là sử dụng số tiền này để mua thêm Bitcoin, đồng thời tăng cường dự trữ tiền điện tử của công ty.

Thông tin chi tiết và kế hoạch của MicroStrategy

Michael Saylor, Chủ tịch của MicroStrategy, đã xác nhận kế hoạch này thông qua một bài đăng trên X. Trái phiếu chuyển đổi cao cấp sẽ được phát hành và có thời hạn đáo hạn vào ngày 15 tháng 3 năm 2030, trừ khi được mua lại, chuộc lại hoặc chuyển đổi trước đó theo các điều khoản của chúng.

Trái phiếu này được coi là “cao cấp” vì người nắm giữ sẽ được ưu tiên trong trường hợp phá sản hoặc thanh lý. Nó có thể được chuyển đổi thành cổ phần của công ty sau này.

Kế hoạch sử dụng số tiền thu được

MicroStrategy dự định sử dụng số tiền thu được từ việc bán trái phiếu để mua thêm Bitcoin cho các mục đích chung của công ty. Họ cũng dự kiến cung cấp cho những người mua trái phiếu lần đầu một tùy chọn để mua tổng số tiền gốc bổ sung lên tới 90 triệu USD.

Quyết định này của MicroStrategy phản ánh cam kết tiếp tục đầu tư vào Bitcoin và sử dụng tiền mặt của họ để mua thêm loại tiền điện tử này. Đây là một bước quan trọng trong việc xây dựng dự trữ Bitcoin của công ty và cũng là một dấu hiệu tích cực cho thị trường tiền điện tử.

Với việc một công ty lớn như MicroStrategy tiếp tục thể hiện sự quan tâm và cam kết đối với Bitcoin, có thể dự đoán rằng tiềm năng tăng trưởng của loại tiền điện tử này sẽ tiếp tục được công nhận và được ưa chuộng trong thời gian tới.

XEM THÊM