Near Foundation Sa Thải 40% Nhân Viên Bất Chấp Tình Hình Tài Chính Lạc Quan

Near Foundation Sa Thải 40% Nhân Viên

Near Foundation, tổ chức phát triển giao thức layer-1 Near, đã quyết định sa thải 40% nhân viên của mình nhằm tối ưu hóa hoạt động, theo thông báo được công bố vào ngày 11 tháng 1. Quyết định này bao gồm việc sa thải 35 nhân viên từ các bộ phận tiếp thị, phát triển kinh doanh và cộng đồng. Near Foundation cho biết quyết định này xuất phát từ phản hồi cho rằng tổ chức không luôn hoạt động hiệu quả như kỳ vọng, đôi khi phát triển quá chậm và cố gắng thực hiện quá nhiều công việc cùng một lúc.

Tuy nhiên, đáng chú ý là tình hình tài chính của Near Foundation vẫn rất tốt, mặc dù có quyết định sa thải. Hiện tại, kho bạc của tổ chức bao gồm hơn 285 triệu USD tiền fiat, 305 triệu token NEAR (trị giá hơn 1 tỷ USD), và 70 triệu USD đầu tư và cho vay.

Illia Polosukhin, CEO của Near Foundation, đã viết trong thông báo: “Foundation có nền tảng tốt để tiếp tục hỗ trợ sự tăng trưởng, phát triển liên tục và phân cấp hơn nữa của Near Protocol và hệ sinh thái”.

Thông báo cũng chỉ ra rằng hệ sinh thái NEAR năm 2023 đã đạt được những tiến bộ đáng kể. Giao thức NEAR trở thành điểm hội tụ của 3 trong số 10 ứng dụng Web3 hàng đầu, đạt kỷ lục về số lượng người dùng hàng ngày và tăng cường hợp tác với cộng đồng Ethereum.

XEM THÊM