Quy Định DeFi của EU: Cản Trở Dự Án Tiền Điện Tử Gốc nhưng Tạo Cơ Hội Cho Ngân Hàng Lớn

Quy Định DeFi của EU:

Mỹ và EU đang nỗ lực để xây dựng khung pháp lý cho tiền điện tử, đặc biệt là Defi, Mỹ đang hoàn thiện việc kiểm soát của mình bằng cách cho phép các tổ chức tài chính lớn ra mắt các quỹ Bitcoin ETF. EU thì kiểm soát mạnh mẽ hơn nữa về các quy định phát triển Defi, nhiều ý kiến cho rằng việc này sẽ tạo ra các rào cản cho các dự án tiền điện tử gốc. Tuy nhiên, điều này cũng có thể mở ra cơ hội mới cho các ngân hàng lớn.

Marina Markezic, giám đốc điều hành của European Crypto Initiative, đã đưa ra báo cáo về DeFi sắp tới của Ủy ban Châu Âu, dự kiến ​​​​sẽ được công bố vào ngày 30 tháng 12 năm 2024, trong nỗi đau của Thị trường Tài Sản Tiền Điện Tử (MiCA). Báo cáo này được dự kiến ​​sẽ kiểm tra khả năng của các công cụ định nghĩa đối với DeFi hệ sinh thái.

Markezic cho biết:

“Chúng tôi nghĩ rằng quy định này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những người chơi truyền thống tham gia vào không tiền điện tử này. Chúng tôi biết rằng một số ngân hàng đã nghĩ đến việc phát hành stablecoin… Chắc chắn có đường cấp phép và kèm thủ thuật của tất cả các dự án gốc tiền điện tử sẽ trở nên khó khăn hơn.”

Báo cáo của EU hướng tới việc kiểm tra mục tiêu bằng cách quản lý các tập tin hệ thống, đặc biệt là những hệ thống không có nhà phát hành hoặc nhà cung cấp dịch vụ rõ ràng, giống như các giao dịch phi tập trung. Kết quả của báo cáo này có thể cung cấp các định nghĩa ban đầu về những gì tạo nên sự phân quyền trong mắt các nhà quản lý.

Markezic lưu ý rằng “DeFi” sẽ bao gồm nhiều trường hợp sử dụng khác nhau, từ các hệ thống hoàn toàn phi tập trung đến các hệ thống có mức độ kiểm soát và quản lý khác nhau. Điều này đặt ra công thức sơ bộ để áp dụng các quy định.

Thay vì thiết lập các quy định nghiêm ngặt, các giải pháp chuyên nghiệp hỗ trợ việc thiết lập các tiêu chuẩn rõ ràng. Sascha Drobnjak, cựu giám đốc pháp lý và phụ tùng tại giao thức Elusiv, lưu ý rằng việc chuyển đổi các giải pháp sản xuất thành các quy định có thể thi hành sẽ tạo ra nhiều thức thức hơn.

Drobnjak giải thích: “Cơ quan quản lý có thể áp dụng các biện pháp giám sát như thế nào và với ai khi không có tác nhân hữu hình trong hệ thống? Việc trở thành nên hữu hình có nghĩa là gì? Việc xác định càng dựa trên các tiêu chuẩn và nguyên tắc nhất định thay vì các quy tắc cứng thì việc áp dụng các công nghệ mới trong tương lai sẽ dễ dàng hơn.”

DeFi, viết tắt của Tài chính phi tập trung, mô tả các dịch vụ tài chính hoạt động trên các công khai blockchain, chủ yếu trên mạng Ethereum. Đây là một lĩnh vực phát triển nhanh và dự án sẽ mở rộng ở châu Âu trong những năm tới, tạo ra những cơ hội mới và các khu vực