SEC Không Đề Nghị Kháng Án Đơn Xin ETF Bitcoin cho Grayscale

sec không kiện Gráycal

 

Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) sẽ không đề nghị kháng án quyết định tòa án về đơn xin ETF Bitcoin thời điểm. Theo các nguồn tin từ Reuters, báo cáo này được công bố ít giờ trước khi hạn chót để nộp đơn kháng án đóng cửa. Điều này có nghĩa là SEC sẽ buộc phải hợp tác với Grayscale trong việc xem xét đơn xin ETF Bitcoin theo thời gian thực.

Một điều đáng chú ý là quyết định của SEC này đã không có tác động lớn đến giá của tiền điện tử “Vua” Bitcoin (BTC). Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, vào thời điểm hiện tại, Bitcoin đang giao dịch ở mức 26,802.61 USD với một tổng vốn hóa trên 523 tỷ USD. Mặc dù sau khi tin tức được công bố, giá Bitcoin đã vượt qua mốc 27,000 USD, nhưng không thể giữ vững điều này và không để lại bất kỳ dấu vết thay đổi đáng kể trong vòng một giờ hoặc cả ngày qua. Trong khi đó, biểu đồ 7 ngày cho thấy giảm gần 4%.

Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) sẽ không đề nghị kháng án quyết định tòa án về đơn xin ETF Bitcoin thời điểm.

Lịch sử cho thấy rằng SEC luôn nổi tiếng với việc từ chối tất cả đơn xin ETF Bitcoin theo thời gian thực, bất kể đơn xin được nộp bởi các quỹ quản lý truyền thống. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi trong năm nay khi tập đoàn đầu tư hàng đầu Blackrock nộp đơn xin ETF Bitcoin thời điểm thực. Hành động này đã làm tăng sự quan tâm và nhiều công ty khác cũng đã nộp đơn xin tương tự.

Hơn nữa, quyết định của Tòa án Sơ thẩm Washington D.C. trong vụ Grayscale đối đầu với SEC đã mang lại hy vọng cho thị trường về việc cuối cùng sẽ có một ETF Bitcoin thời điểm được phê duyệt. Vào tháng Tám năm 2023, tòa án đánh giá rằng quyết định của SEC từ chối đơn xin của Grayscale để chuyển đổi GBTC thành ETF Bitcoin thời điểm là “đánh đồng và tính tùy tiện”. Tòa án cũng lưu ý rằng SEC “gần đây đã phê duyệt việc giao dịch hai quỹ tương lai Bitcoin trên các sàn giao dịch quốc gia nhưng đã từ chối phê duyệt quỹ Bitcoin của Grayscale”. Mặc dù quyết định không kháng án đã mang lại hy vọng mới, Ủy ban vẫn giữ quyền từ chối đơn xin một lần nữa. Tuy nhiên, Grayscale sẽ một lần nữa phản đối quyết định đó trong tòa án.

Hiện tại, ngoài đơn xin của Grayscale, SEC còn đang xem xét một số đơn xin ETF Bitcoin thời điểm khác. Điều này bao gồm đơn xin của Blackrock, Fidelity, Valkyrie và các công ty khác. Uỷ ban đã trì hoãn việc đưa ra quyết định về những đơn xin này hai lần.