Starknet hướng tới tăng thông lượng và giảm phí trong năm 2024

Starknet sẽ chia sẻ 10% Fee

Cải tiến trên Blockchain Starknet

Starknet, một trong những mạng lưới blockchain hàng đầu nhóm Layer 2 trên Ethereum, đã công bố mục tiêu của mình trong việc tăng thông lượng và giảm phí trên mạng lưới trong năm 2024. Điều này được dự đoán sẽ đạt được thông qua việc giới thiệu chức năng giao dịch song song, một bước tiến lớn trong việc cải thiện hiệu suất của nền tảng.

Bản tổng hợp lớp 2 của Starknet đã phát hành một lộ trình cập nhật vào ngày 20 tháng 3, ngay sau khi hard fork Dencun của Ethereum được triển khai thành công. Một trong những cải tiến chính của bản cập nhật này là việc giới thiệu EIP-4844, một đề xuất quan trọng nhằm tối ưu hóa việc tổng hợp dữ liệu trên blockchain.

EIP-4844 đã giới thiệu không gian blob, một cách mới để tổng hợp dữ liệu với chi phí thấp hơn. Điều này giúp giảm bớt gánh nặng cho các nút Ethereum bằng cách thay thế việc sử dụng dữ liệu cuộc gọi để lưu trữ. Việc này đã dẫn đến một sự giảm đáng kể về chi phí cho người dùng, giúp tạo điều kiện cho việc thúc đẩy sự phát triển của mạng lưới.

Trước đó dự án đã công bố sẽ chia sẻ 10% phí mạng cho các nhà phát triển, một bước đang ghi nhận để thúc đẩy các dự án phát triển trên hệ sinh thái của dự án này

Mở rộng kích thước khối

Starknet đã mở rộng kích thước khối của giao thức tổng hợp và giảm phí ước tính khoảng 25% khi phát hành phiên bản v0.13.0 vào đầu năm 2024. Điều này đã tạo ra một sự giảm đáng kể về chi phí giao dịch trung bình cho người dùng.

Đối với bản cập nhật tiếp theo của Starknet, dự kiến ​​sẽ ra mắt vào quý 2 năm 2024, tính năng song song hóa giao dịch sẽ được bao gồm. Điều này sẽ cho phép mạng thực hiện các giao dịch độc lập đồng thời, một phát triển quan trọng trong việc tăng cường hiệu suất và khả năng mở rộng của Starknet.