Sui Mở Rộng Hợp Tác với Alibaba Cloud

Sui Hợp Tác với Alibaba Cloud

Giá của token Sui đã tăng gần 13%, duy trì trong khoảng giá từ 1,115 USD đến 1,32 USD trong vòng 24 giờ. Toekn này đã tăng gần 62% trong hai tuần qua. Điều này đồng thời diễn ra song song với thông báo về mở rộng hợp tác giữa Alibaba Cloud và Mysten Labs để hỗ trợ các nhà phát triển trên mạng Sui.

Sui hợp tác chiến lược với  Alibaba Cloud

Hợp tác này giới thiệu một bộ dịch vụ và công cụ mới cho sự phát triển của hệ sinh thái Sui. Alibaba Cloud cung cấp các dịch vụ đám mây tích hợp vào nền tảng Autopilot của Scal3 Labs. Điều này giúp nhà phát triển triển khai các nút đầy đủ của dự án chỉ với một cú nhấp chuột, đơn giản hóa quy trình truy cập công nghệ blockchain. Alibaba Cloud cũng cung cấp công cụ quan sát toàn diện cho các nút và trình xác thực blockchain, bao gồm tính năng cảnh báo, giám sát và ghi nhật ký hỗ trợ AI.

Ngoài các công cụ phát triển, Mysten Labs và ChainIDE (một môi trường phát triển blockchain) đang phát triển một công cụ hỗ trợ AI cho ChainIDE. Hợp tác giữa Alibaba Cloud và Mysten Labs cũng sẽ hỗ trợ các dự án vườn ươm và tổ chức hackathons tại các địa điểm chiến lược để tập trung vào phát triển hệ sinh thái của mạng Sui.

Alibaba Cloud đang cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch và làm cho quá trình làm quen của người dùng suôn sẻ hơn đối với các nhà phát triển trên nền tảng. Sự hỗ trợ toàn diện này có thể giúp mạng Sui tăng cường tiện ích và tương tác, đặc biệt là đối với các nhà phát triển.