Tòa Án Phê Duyệt Genesis Thanh Lý Cổ Phiếu GBTC Trị Giá 1,3 Tỷ USD

Tòa Án Phê Duyệt Genesis Thanh Lý Cổ Phiếu GBTC

Tòa án đã phê duyệt cho Genesis Global Holdco thanh lý số cổ phiếu của Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) trị giá khoảng 1,3 tỷ USD, nhằm mục đích hoàn trả cho các nhà đầu tư. Quyết định này được đưa ra sau phiên điều trần tại Tòa án Quận phía Nam New York qua Zoom, do Thẩm phán Sean Lane chủ trì.

Hồ sơ tòa án tháng 2 cho biết rằng Genesis Global Holdco nắm giữ số cổ phiếu của Grayscale Bitcoin Trust, Grayscale Ethereum Trust (ETHE), và Grayscale Ethereum Classic Trust (ETCG) trị giá khoảng 1,6 tỷ USD. Genesis đã được phép bán một phần của khoản đầu tư GBTC này, với mong muốn hoàn trả cho các nhà đầu tư trong tình hình phá sản.

Genesis đang nắm giữ 35 triệu cổ phiếu GBTC

Theo Genesis, họ đang nắm giữ khoảng 35 triệu cổ phiếu GBTC, cùng với 11 triệu cổ phiếu ETHE và ETCG trong hồ sơ phá sản của mình.

Việc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) phê duyệt chuyển đổi GBTC của Grayscale thành quỹ Bitcoin ETF spot đã mở ra cơ hội cho Genesis thoát khỏi cổ phiếu GBTC một cách thuận lợi. Điều này được xem là một bước tiến quan trọng đối với việc niêm yết và giao dịch các quỹ Bitcoin ETF trên các sàn giao dịch của Hoa Kỳ, theo yêu cầu của nhiều nhà quản lý tài sản.

Vào ngày 31 tháng 1, Genesis cũng đã thông báo về việc thanh toán trị giá 21 triệu USD với SEC liên quan đến việc bán chứng khoán chưa đăng ký thông qua chương trình Gemini Earn. Điều này cho thấy cam kết của họ trong việc tuân thủ các quy định pháp lý và tạo ra môi trường giao dịch minh bạch và an toàn cho nhà đầu tư.