VanEck dự đoán tương lai rộng mở cho Layer 2

layer 2 sẽ là tương lai

VanEck – tổng vốn hóa thị trường của Ethereum Layer 2 có thể đạt mức 1 nghìn tỷ USD

Công ty tài chính VanEck đã đưa ra một dự đoán lạc quan về tương lai của lĩnh vực Ethereum Layer 2. Theo đó, tổng vốn hóa thị trường của Ethereum Layer 2 có thể đạt mức 1 nghìn tỷ USD vào năm 2030.

Dự đoán này phản ánh niềm tin của VanEck vào tiềm năng của công nghệ này trong việc mở rộng và tăng cường hiệu suất của blockchain. Cụ thể, các công nghệ L2 như Optimistic Roll-Up và Zero-Knowledge Roll-Up được đánh giá cao vì khả năng giải quyết thách thức lớn nhất của Ethereum – khả năng mở rộng.

Theo báo cáo của VanEck, các giải pháp L2 không chỉ giải quyết vấn đề mở rộng mạng lưới, mà còn mở ra cơ hội kinh doanh mới và tiềm năng tăng trưởng đáng kể trong tương lai. Việc giảm chi phí nhờ nâng cấp EIP-4844 được coi là yếu tố then chốt để cải thiện tỷ suất lợi nhuận cho L2.

Sự tăng trưởng này được kỳ vọng là kết quả của tiềm năng của Maximal Extractable Value (MEV) trong việc tăng doanh thu cho Layer 2, đồng thời mang lại lợi thế cạnh tranh so với Ethereum trong các phân khúc thị trường cụ thể.

Báo cáo của VanEck là một tín hiệu tích cực cho cộng đồng tiền điện tử, cho thấy rằng công nghệ Layer 2 có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Tuy thị trường hiện nay đang gặp phải những thách thức, nhưng với sự tiến bộ trong công nghệ và niềm tin của các chuyên gia, chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng vào một tương lai tươi sáng cho Ethereum Layer 2.