Vốn Hóa Stablecoin PYUSD của PayPal Tăng 70%

Vốn Hóa Stablecoin PYUSD của PayPal Tăng mạnh

Stablecoin PYUSD, được giới thiệu thông qua mối quan hệ đối tác giữa PayPal và Paxos vào tháng 8 năm 2023, đã ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể về vốn hóa thị trường, vượt qua mức 290 triệu USD theo The Block đưa tin.

Vốn Hóa Stablecoin PYUSD của PayPal tăng mạnh

Sau khi ra mắt, tổng nguồn cung của PYUSD đã đạt 43,3 triệu vào cuối tháng 8, trong đó Paxos nắm giữ 90% nguồn cung. Từ thời điểm đó, vốn hóa thị trường của stablecoin đã tăng hơn 5 lần lên 293 triệu USD. Trong tháng vừa qua, vốn hóa thị trường đã tăng 70%, từ mức 170 triệu USD, theo dữ liệu của Coingecko. Điều này đặt PayPal vào nhóm mười nhà phát hành stablecoin hàng đầu.

Dẫn đầu phân khúc stablecoin với vốn hóa thị trường hơn 94 tỷ USD là Tether USD.

Việc PYUSD được tích hợp trên các sàn giao dịch tập trung như Crypto.com và Kraken, cùng với việc tích hợp vào các giao thức tài chính phi tập trung, có vẻ đã góp phần vào sự tăng trưởng của nó.

Đồng thời, sự phân phối của PYUSD đã mở rộng. Hiện tại, Crypto.com nắm giữ phần lớn nhất với 112,8 triệu token, chiếm 38,7% tổng nguồn cung. Tiếp theo là DeFiance Capital với 39,1 triệu (13,4%), Curve với 32,4 triệu (11%), Kraken với 31,92 triệu và Paxos với 30 triệu, theo dữ liệu từ Nansen.

Xem thêm

PayPal bị SEC triệu tập – SEC đang quan tâm đối với stablecoin