zkSync Era gặp sự cố ngừng tạo Block như Arbitrum

zkSync Era gặp sự cố ngừng tạo Block

Chỉ một ngày sau khi mạng lưới Arbitrum gặp sự cố, zkSync Era, một trong những mạng lưới Layer2 phổ biến khác trên thị trường, đã phải đối mặt với vấn đề kỹ thuật, không thể tạo block mới.

Vấn đề kỹ thuật và không thể tạo Block mới của zkSync Era

zkSync Era đã thông báo về vấn đề kỹ thuật, gây ảnh hưởng đến khả năng tạo block mới trên mạng lưới.

Trong thông báo mới nhất, zkSync Developers xác nhận rằng các giao dịch vẫn đang được xử lý, tuy nhiên, sự cố ngừng tạo block mới đang tạo ra thách thức cho khả năng mở rộng của mạng.

Gia tăng đột ngột các giao dịch Inscription được xác định là nguyên nhân chính gây ra vấn đề.

Inscription, một loại mã thông báo không thể thay thế (NFT), đang trở nên phổ biến nhưng cũng gây rủi ro về an ninh mạng khi có thể khai thác lỗ hổng và gửi thư rác vào mạng với lượng lớn dữ liệu phi giao dịch.

Xem thêm:

Tình hình đang được kiểm soát

Hiện tại, Sequencer và Prover vẫn hoạt động bình thường, nhưng độ trễ trong vận hành của các Node đang tạo ra khó khăn cho mạng lưới zkSync Era.

Cộng đồng và những người sử dụng đang được khuyến khích kiên nhẫn trong khi nhóm phát triển xử lý tình hình.

Việc gia tăng số lượng các giao dịch Inscription đặt ra thách thức về quy mô và độ phức tạp, ảnh hưởng đến hiệu suất và khả năng xử lý của mạng lưới.

Thông qua sự cố của zkSync Era có thể mở ra những cuộc thảo luận về sự ổn định và khả năng chịu tải của các mạng lưới Layer-2, đặc biệt là khi đối mặt với tình trạng tăng cường về lượng giao dịch và phức tạp.

Những biến động này có thể ảnh hưởng đến phí giao dịch, hiệu suất, và trải nghiệm người dùng trong hệ sinh thái DeFi.