A16Z mua 19,5 triệu token OP trị giá 90 triệu USD

A16Z mua 19,5 triệu token OP

Quỹ đầu tư a16z được cho là một trong những nhà đầu tư chính trong vòng private sale 19,5 triệu token OP từ dự án Optimism vào tháng 03/2024. Thông tin này được Unchained Crypto tiết lộ và cho biết a16z đã chi ra 90 triệu USD để tham gia vào vòng bán token đột xuất này.

Vào đầu tháng 3, Optimism thông báo về việc tổ chức đợt bán token đột xuất, bán ra 19,5 triệu OP từ quỹ kho bạc và chuyển cho bên mua giấu tên. Số token này sẽ bị khóa lại trong 2 năm, nhưng bên mua vẫn được quyền ủy quyền token cho các bên thứ ba để tham gia hoạt động quản trị.

Thông tin này đã từng gây ra sự tranh luận trong cộng đồng Optimism về việc tổ chức quản lý dự án thực hiện các vòng private sale mà không thông qua sự đồng thuận của cộng đồng nắm giữ OP, đe dọa đến tính phi tập trung của dự án. Tuy nhiên OP đã phủ nhận điều này và cho rằng họ đã lấy ý kiến của các nhà quản trị.

OP đang là một trong những Layer2 có hiệu suất giao dịch tốt nhất thời điểm hiện tại, cùng với chi phí rẻ dự án được rất nhiều nhà phát triển Layer2 đã tin tưởng và sử dụng công nghệ của họ.

Danh sách các dự án sử dụng OP Stack để phát triển layer-2 bao gồm Celo, WorldChain của Worldcoin, Ancient8, Zora Network, opBNB của BNB Chain, Base của Coinbase, Aevo, Mode Network, Manta Pacific, Farcaster, DeBank Chain, và nhiều dự án khác.

A16z không lạ lẫm với dự án Optimism khi đã tham gia các vòng gọi vốn trước đó. Họ từng tổ chức vòng gọi vốn Series B trị giá 150 triệu USD cho Optimism vào tháng 03/2022 và tham gia vòng Series A trị giá 25 triệu USD vào tháng 02/2021.

Ngoài việc hậu thuẫn tài chính, a16z còn tham gia vào việc phát triển hạ tầng cho Optimism thông qua dự án client rollups Magi.