Andre Cronje lo ngại ETHena sẽ đi vào vết xe đổ của UST

bố già defi Andre Cronje

Andre Cronje lo ngại ETHena như UST

Bố già Defi Andre Cronje vừa khiến cộng đồng khá bất ngờ khi ông đã  đặt ra câu hỏi xung quanh những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến token USDe của Ethena (ENA) và so sánh Ethena với UST.

Cronje, một trong những người sáng lập Fantom (FTM) và có uy tín trong cộng đồng tiền điện tử, ông được cộng đồng từng đặt cho danh hiệu “bố già” khi đã phát triển rất nhiều nền tảng Defi nổi tiếng, hướng tới sự phi tập trung của ngành Crypto.

Trong báo cáo của mình, Cronje nhấn mạnh sự phức tạp của các hợp đồng vĩnh viễn, tài sản thế chấp ký quỹ và rủi ro chung vốn trong hệ thống. Hợp đồng vĩnh viễn, một phần quan trọng của ETH, cho phép các nhà đầu tư suy đoán về giá tài sản mà không cần sở hữu tài sản. Tuy nhiên, Cronje lưu ý rằng rủi ro đáng kể đến từ lãi suất cấp vốn có thể dao động và có thể dẫn đến các đợt thanh lý, cuối cùng dẫn đến một tài sản không được đảm bảo.

Ngoài ra, Cronje cũng đặt câu hỏi về tính bền vững của các chiến lược nhằm duy trì tính trung lập bằng cách sử dụng các bảo đảm và hợp đồng lâu dài. Ông nhấn mạnh rằng việc Ethena dựa vào tài sản thế chấp dựa trên lợi nhuận như stETH không giảm thiểu rủi ro trong trường hợp thị trường suy thoái hoặc thay đổi tỷ lệ cấp vốn.

Ethena là một giao thức phát hành stablecoin phi tập trung, được xây dựng trên nền tảng Ethereum. Dự án này ra mắt với  tham vọng cung cấp một giải pháp stablecoin không phụ thuộc vào hệ thống ngân hàng truyền thống, cùng với một công cụ tiết kiệm bằng USD được gọi là Internet Bond.

Dự án đã được sàn Binance list trên nền tảng Lauchpool. Tại thời điểm viết bài giá của ETHena đang là 1 đô, với mức vốn hoá thị trường rất cao 1.48 tỉ đô.

Andre Cronje lo ngại ETHena như UST
Giá ETHena – Nguồn Coinmarketcap