Arbitrum lên kế hoạch rót 400 triệu USD vào phát triển Game Blockchain

Arbitrum đễ xuất 400 triệu USD vào phát triển Game Blockchain

Arbitrum muốn đầu tư nhiều hơn vào Game Blockchain

Arbitrum, một trong những nền tảng phát triển Layer-2 trên Ethereum, đã công bố một kế hoạch lớn với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của game blockchain. Dự án này nhằm tới việc sử dụng 200 triệu ARB, tương đương khoảng 400 triệu USD, để ươm mầm cho các dự án game trong vòng hai năm tới.

Gaming Catalyst Program là tên gọi của kế hoạch này, nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển và mở rộng hệ sinh thái game trên Arbitrum. 160 triệu ARB sẽ được dành cho các dự án game trực tiếp, trong khi 40 triệu ARB sẽ được phân bổ cho các dự án xây dựng hạ tầng hỗ trợ cho mảng game blockchain.

Arbitrum Foundation đề xuất việc thành lập một hội đồng thẩm định chuyên môn bao gồm 5 chuyên gia có kinh nghiệm trong ngành công nghiệp game. Hội đồng này sẽ đảm bảo việc tài trợ được thực hiện một cách công bằng và chất lượng. Ngoài ra, họ cũng sẽ cung cấp báo cáo định kỳ để thông báo về tiến triển và hoạt động của các dự án được tài trợ.

Mục tiêu và kì vọng

Gaming Catalyst Program hy vọng thu hút ít nhất 200-300 dự án đăng ký, tạo điều kiện cho 20% tổng số game Web3 phát triển sản phẩm trên nền tảng này. Ngoài ra, họ cũng kỳ vọng sẽ thu hút 25 dự án triển khai layer-3 riêng thông qua Arbitrum Orbit.

Đề xuất này đã được gửi lên tổ chức quản trị Arbitrum DAO để lấy ý kiến của cộng đồng và xem xét. Sự cam kết mạnh mẽ này từ Arbitrum cho thấy sự quyết tâm của họ trong việc thúc đẩy sự phát triển của mạng lưới game blockchain và cung cấp một nền tảng phát triển hấp dẫn cho các nhà phát triển trên toàn cầu.

Tầm Quan Trọng của Game Blockchain

Trong bối cảnh tiềm năng lớn của game blockchain, đây là một bước quan trọng của Arbitrum để thúc đẩy sự chuyển đổi và mở rộng của ngành công nghiệp game. Không chỉ là một cơ hội cho các nhà phát triển, mà còn là một bước tiến quan trọng để xây dựng một hệ sinh thái game blockchain đa dạng và phong phú.

Trong bối cảnh các nền tảng Layer-2 khác như Starknet cũng công bố kế hoạch tương tự, dự kiến trị giá 120 triệu USD, cuộc đua để thu hút và hỗ trợ các dự án game blockchain trên các nền tảng Layer-2 đang trở nên sôi động và cạnh tranh. Sự cạnh tranh này sẽ tạo ra một môi trường khích lệ cho sự sáng tạo và phát triển trong ngành công nghiệp game blockchain, với triển vọng tương lai rộng mở.