Binance Labs đầu tư vào BounceBit hệ sinh thái Bitcoin

Binance Labs đầu tư vào BounceBit

Binance Labs, chi nhánh đầu tư mạo hiểm của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã công bố đầu tư vào giao thức restaking trên hệ sinh thái Bitcoin, BounceBit, đánh dấu sự chuyển trọng tâm của họ sang Bitcoin DeFi.

BounceBit, theo lời của Yi He, đồng sáng lập Binance và người đứng đầu Binance Labs viết trên Blog, dự án này hợp nhất các tính năng tài chính tập trung và phi tập trung nhằm tạo ra nhiều tiện ích hơn cho Bitcoin. đồng thời BounceBit sẽ mở ra những cơ hội mới cho việc sử dụng Bitcoin bằng cách kết hợp giữa CeFi và DeFi.

Cụ thể cô viết:

“BounceBit mở ra những con đường mới cho việc sử dụng Bitcoin với sự kết hợp giữa CeFi và DeFi. Tại Binance Labs, chúng tôi luôn tìm kiếm những nhà đổi mới định hình ngành và chúng tôi mong muốn được theo dõi sự phát triển của họ khi họ đạt được sứ mệnh trao quyền cho Bitcoin thông qua CeDeFi an toàn và minh bạch các giải pháp.”

Đặc biệt, BounceBit hướng tới việc tạo ra hiệu quả sử dụng vốn cao hơn thông qua việc tích hợp vào hệ sinh thái layer-1 proof-of-stake (PoS), khuyến khích người xác thực staking cả token hệ sinh thái Bitcoin và BounceBit.

Việc Binance Labs tập trung đầu tư vào Bitcoin DeFi qua dự án như BounceBit phản ánh một sự thay đổi chiến lược quan trọng sau khi họ trở thành một nhánh đầu tư mạo hiểm độc lập vào tháng 3 vừa qua. Điều này cũng thể hiện cam kết của họ trong việc định hình ngành và hỗ trợ các dự án đổi mới trong lĩnh vực này.