Binance niêm yết SAGA, dự án Lauchpool thứ 51

Binance tiếp tục ra mắt dự án Lauchpool thứ 51 saga

Dự án mới Saga (SAGA) đã được Binance công bố trên nền tảng Launchpool thứ 51 , SAGA là một mạng blockchain được sử dụng để khởi chạy các blockchain khác. Binance tiếp tục mang lại cơ hội cho người dùng để tham gia vào quá trình farming token SAGA. Sau gần 1 tuần sàn Binance tiếp tục list ETHena. Có vẻ thị trường chưa thể hết Bulish.

Dưới đây là các thông số cụ thể về đợt Launchpool của SAGA:

  • Tên Token: Saga (SAGA)
  • Tổng cung Token: 1,000,000,000 SAGA
  • Phần thưởng Token Launchpool: 45,000,000 SAGA (chiếm 4.5% tổng cung)
  • Tổng cung lưu hành ban đầu: 90,000,000 SAGA (chiếm 9% tổng cung)
  • Điều kiện Stake: Yêu cầu KYC
  • Giới hạn tối đa đối với mỗi người dùng:
  • 37,500 SAGA trong BNB pool
  • 9,375 SAGA trong FDUSD pool

Các pool được hỗ trợ bao gồm:

  • Stake BNB: Sẽ có sẵn 36,000,000 SAGA (chiếm 80%)
  • Stake FDUSD: Sẽ có sẵn 9,000,000 SAGA (chiếm 20%)

Quá trình farming token SAGA sẽ bắt đầu vào lúc 07:00 ngày 05/04/2024 theo giờ Việt Nam. Để tham gia, người dùng có thể stake BNB và FDUSD vào các pool riêng biệt trên Binance Launchpool trong thời gian 4 ngày.