Binance thông báo dự án Launchpool 41 NFPrompt (NFP)

Binance Launchpool 41 NFPrompt NFP

Binance vừa thông báo mở Launchpool 41, sau đúng 1 tuần ra mắt dự án ACE, dự án lần này mang tên NFPrompt (NFP) cung cấp cơ hội cho cộng đồng tham gia farming token trong vòng 7 ngày.

Dưới đây là chi tiết cụ thể về dự án mới:

Token Farming: Người dùng có thể stake BNB, TUSD và FDUSD để farm token NFPrompt (NFP) trong thời gian 7 ngày, bắt đầu từ 07:00 ngày 20/12/2023 (theo giờ Việt Nam).

Niêm Yết Token (NFP): Token NFP sẽ được niêm yết vào lúc 17:00 ngày 27/12/2023 (giờ Việt Nam) trên Binance và mở giao dịch với các cặp giao dịch NFP/BTC, NFP/USDT, NFP/BNB, NFP/FDUSD, NFP/TRY.

Thông Tin Token NFPrompt (NFP):

Tên Token: NFPrompt (NFP)

Tổng Cung: 1.000.000.000 NFP

Phần Thưởng Launchpool Token: 110.000.000 NFP (11% tổng cung)

Nguồn Cung Lưu Hành Ban Đầu: 250.000.000 NFP (25% tổng cung)

Smart Contract Addresses: [NFP Token](link smart contract)

Điều Khoản Staking: Yêu Cầu KYC

Giới Hạn (Hard Cap) Hàng Giờ Cho Mỗi Người Dùng:

52.380,95 NFP trong BNB pool.

547,62 NFP trong FDUSD pool.

547,62 NFP trong TUSD pool.

Pool Được Hỗ Trợ:

Stake BNB: Phần thưởng 88.000.000 NFP (80%)

Stake FDUSD: Phần thưởng 11.000.000 NFP (10%)

Stake TUSD: Phần thưởng 11.000.000 NFP (10%)

Thời Gian Farm: Từ 07:00 ngày 20/12/2023 đến 6:59 ngày 27/12/2023 theo giờ Việt Nam.

NFPrompt (NFP) là một nền tảng Tạo nội dung người dùng (UGC) dựa trên trí tuệ nhân tạo, giúp tác giả Web3 tạo nhanh chóng các tác phẩm/NFT chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Đồng thời, Binance cũng giới thiệu mô hình mới “pair mode” để bảo vệ và tối đa hóa lợi ích cho cộng đồng và người dùng nhỏ lẻ. Mô hình này sẽ phân bổ nhiều token hơn cho cộng đồng và ngăn chặn một số khoản phân bổ đưa vào lưu thông để giảm áp lực lạm phát.

XEM THÊM