BlackRock, Valkyrie, và Van Eck nộp bản sửa đổi cuối cùng của Bitcoin ETF Spot vào phút trót

Bitcoin ETF Spot được các tổ chức hoàn thiện trước Thời Hạn

Các tổ chức nộp bản sửa đổi cuối cùng Bitcoin ETF Spot trước Thời Hạn

Các nhà quản lý tài sản hàng đầu như BlackRock, Valkyrie và Van Eck đã nộp bản sửa đổi cuối cùng Bitcoin ETF Spot của mình vào ngày 29 tháng 12, đúng trước thời hạn cho việc xem xét của SEC vào tháng 1 năm 2024.

Các biểu mẫu này là bản sửa đổi của các đơn đăng ký trước đó, với mục tiêu tạo ra một quỹ Bitcoin ETF Spot. Van Eck trong đơn đăng ký của mình tuyên bố rằng các công ty tài chính được ủy quyền sẽ chỉ sử dụng tiền mặt để mua hoặc mua lại cổ phiếu, phù hợp với ưu tiên của SEC.

Các đối tác uquyền và chiến lược tiếp cận

Các công ty như BlackRock, Van Eck và Valkyrie đang xác định chiến lược để đảm bảo chấp thuận của SEC.Mô hình chỉ sử dụng tiền mặt của BlackRock và quyết định chi tiết của Van Eck là minh chứng cho quyết tâm lần này. Họ là mọi cách, chấp nhận mọi yêu cầu để được sự gật đầu từ SEC.

BlackRock đã liệt kê Jane Street và JPMorgan Securities là “người tham gia được ủy quyền” trong ứng dụng của họ.Valkyrie chọn Jane Street Capital và Cantor Fitzgerald, cùng với StoneX Financial đóng vai trò nhà tạo lập thị trường.

Dự kiến SEC sẽ đưa ra quyết định từ ngày 5/1 và hạn trót là trước ngày 10 tháng 1 năm 2024, và nếu được chấp thuận, giao dịch có thể bắt đầu ngay sau đó.

Sự chấp thuận của SEC sẽ  đánh dấu sự chuyển đổi quan trọng trong đầu tư tiền điện tử, mở rộng thị trường và tăng tích hợp vào hệ thống tài chính chính thống.

XEM THÊM