Chính quyền Tây Ban Nha yêu cầu người dân khai báo tài sản Crypto

Tây Ban Nha đề nghị người dân khai báo tài sản Crypto

Tây Ban Nha đã công bố quy định mới yêu cầu các nhà đầu tư tiền điện tử phải khai báo tài sản của họ trước ngày 31/3/2024, theo quy định mới về thuế đối với tài sản ảo. Việc khai báo này sẽ được thực hiện thông qua biểu mẫu 721.

Theo Cơ quan Thuế Tây Ban Nha (AEAT), Mẫu 721 là biểu mẫu khai báo thuế cho tài sản ảo ở nước ngoài, được công bố lần đầu tiên trên Bản Công báo Nhà nước vào ngày 29/7/2023.

Quá trình nộp Mẫu 721 kéo dài từ 1/1/2024 đến cuối tháng 3/2024. Cá nhân và doanh nghiệp cần khai báo số tiền lưu trữ trong tài khoản tiền điện tử ở nước ngoài đến ngày 31/12. Tuy nhiên, chỉ những cá nhân có tài sản tiền điện tử vượt quá 50,000 euro (khoảng 55,000 đô la) mới phải khai báo tài sản nước ngoài của họ. Người lưu trữ tài sản trong ví tự lưu giữ phải sử dụng Mẫu 714 thông thường để báo cáo tài sản.

Điều này là một phần của nỗ lực của Tây Ban Nha để quản lý tiền điện tử. Bộ Kinh tế và Chuyển đổi Kỹ thuật Tây Ban Nha thông báo rằng Luật MiCA, khung pháp lý tiền điện tử toàn diện đầu tiên của Liên minh châu Âu, sẽ có hiệu lực toàn quốc vào tháng 12 năm 2025, sáu tháng trước thời hạn chính thức.

Vào tháng 11, Ủy ban Chứng khoán Quốc gia Tây Ban Nha (CNMV) đã mở đầu vụ vi phạm quy định quảng cáo tiền điện tử đầu tiên chống lại một nhà cung cấp công nghệ trong nước.

AEAT cũng đã tăng cường thu thuế đối với người giữ tài sản tiền điện tử trong nước. Trong tháng 4/2023, họ đã gửi 328,000 thông báo cảnh báo cho những người không nộp thuế cho tiền điện tử trong năm tài chính 2022, tăng 40% so với năm trước. Điều này thể hiện sự quyết tâm của Tây Ban Nha trong việc giám sát và quản lý tiền điện tử trong nước, đồng thời thúc đẩy tuân thủ thuế từ cộng đồng người giữ tài sản tiền điện tử.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

-Optimism DEX lập kỷ lục giao dịch

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN COIN HOLD CHO CHU KỲ 2024-2025? GIÚP BẠN TÌM ĐƯỢC ĐỒNG COIN TỐT VÀ XX NHIỀU?