Circle Quyết Định Dừng Hỗ Trợ USDC trên Mạng Lưới TRON

Circle Dừng Hỗ Trợ USDC trên Mạng Lưới TRON

Circle, nhà phát hành của stablecoin USDC, đã công bố quyết định ngừng hỗ trợ USDC trên mạng lưới TRON, đồng thời chấm dứt dịch vụ đúc USDC trên blockchain này. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực của Circle trong việc đảm bảo tính an toàn và minh bạch của USDC trên các mạng blockchain.

Quyết định và lý do đằng sau của Circle

Theo Circle, quyết định này là một phần của quản lý rủi ro liên tục và tiếp tục đánh giá tính phù hợp của các chuỗi khối nơi USDC được hỗ trợ. Circle cho biết quyết định này tuân theo một “cách tiếp cận toàn doanh nghiệp”, đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh của họ tuân thủ các quy định và chức năng khác.

Công ty nhấn mạnh rằng quyết định này là một phần của nỗ lực của họ để đảm bảo tính đáng tin cậy, minh bạch và an toàn của USDC. Việc ngừng hỗ trợ USDC trên mạng lưới TRON được xem là một bước tích cực để duy trì tiêu chuẩn cao về an ninh và minh bạch trong ngành tiền điện tử.

Tác động tới người dùng

Với quyết định này, Công ty cam kết hỗ trợ người dùng chuyển USDC của họ sang các mạng blockchain khác cho đến tháng 2 năm 2025. Họ cũng cung cấp lựa chọn cho khách hàng của họ để đổi số USDC thành tiền tệ fiat hoặc chuyển sang các nền tảng giao dịch bán lẻ khác để bán hoặc mua lại USDC.

Quyết định của Circle ngừng hỗ trợ USDC trên mạng lưới TRON là một bước quan trọng trong việc đảm bảo tính an toàn và minh bạch của USDC. Mặc dù có thể gây ra một số bất tiện ban đầu đối với một số người dùng, nhưng quyết định này cho thấy cam kết của Circle đối với việc duy trì tiêu chuẩn cao về an ninh và minh bạch trong ngành tiền điện tử.