Đề xuất blockchain riêng cho Lido Finance

Đề xuất blockchain riêng cho nền tảng Lido Finance

Trong một diễn đàn trực tuyến của Lido Finance, một đề xuất mới đặt tên là “The L1do Blockchain” đã xuất hiện, gợi ý một kế hoạch triển khai blockchain riêng cho dự án này. Mục tiêu của kế hoạch là giữ chân người dùng trung thành và đồng thời giảm rủi ro từ các đối thủ cạnh tranh.

Tiêu chí blockchain riêng cho Lido Finance

Tác giả của đề xuất đã nêu rõ một số tiêu chí cốt lõi, bao gồm chi phí thấp, tính ứng dụng DeFi, đóng góp của validator bằng token LDO, và sự linh hoạt trong việc sử dụng phí gas, có thể là ETH, stETH, wstETH và LDO. Mục tiêu là tạo ra một lớp đóng gói cho các thao tác liên quan đến stake và unstake và triển khai chúng trên Layer-1 của Ethereum.

Tuy nhiên, việc thiết lập một blockchain riêng đặt ra một số thách thức, bao gồm rủi ro về cầu nối giữa các mạng lưới và khả năng tách biệt stETH khỏi Ethereum hiện tại có thể tạo ra xung đột lợi ích. Những vấn đề này cần được cân nhắc cẩn thận để đảm bảo sự ổn định và hiệu quả của blockchain mới.

Đề xuất này đang diễn ra trong bối cảnh thị trường DeFi đang chuyển dịch mạnh mẽ với nhiều dự án lựa chọn tạo ra các blockchain riêng. Trước đó, vào tháng 09/2023, MakerDAO cũng đã có một động thái tương tự, fork mã nguồn của Solana để xây dựng một chain riêng.

XEM THÊM