El Salvador Mở Mempool Công Khai, Tiết Lộ Số Bitcoin Nắm Giữ

Nayib Bukele Tái Đắc Cử Tổng Thống El Salvador

El Salvador nổi tiếng với việc chấp nhận Bitcoin (BTC) làm tiền tệ hợp pháp, đã tiến thêm một bước quan trọng trong chiến lược đầu tư tiền điện tử của mình. Chính phủ đã mở cửa cơ sở dữ liệu mempool cho công chúng, cho phép mọi người truy cập công khai vào dữ liệu đầu tư Bitcoin của quốc gia.

Dữ liệu mempool mới nhất tiết lộ rằng El Salvador hiện đang nắm giữ 5.748,76 BTC, với tổng giá trị vượt qua mốc 352,8 triệu USD. Quyết định này nhấn mạnh cam kết của El Salvador trong việc tăng cường tính minh bạch và công khai về các hoạt động liên quan đến tiền điện tử, đặc biệt là đầu tư vào Bitcoin.

The Bitcoin Office, tổ chức quản lý tất cả các dự án liên quan đến BTC thuộc sở hữu của chính phủ Salvador, đã công bố tính năng này thông qua tài khoản Twitter chính thức của họ. Theo đó, El Salvador đã tạo ra một không gian mempool riêng, cho phép ai cũng có thể theo dõi việc nắm giữ Bitcoin của họ.

Ngoài việc tiết lộ thông tin về lượng Bitcoin nắm giữ, dữ liệu mempool cũng cho thấy chính phủ El Salvador đã tiếp tục mua thêm 31 BTC trong tháng qua. Đây là một phần của chiến lược Trung bình chi phí bằng đô la (DCA) được Chủ tịch Nayib Bukele công bố vào năm 2022. Theo chiến lược này, chính phủ sẽ mua 1 BTC mỗi ngày cho đến khi Bitcoin trở nên không thể mua được bằng tiền pháp định.

Cộng đồng tiền điện tử đón nhận tính minh bạch của El Salvador trong việc nắm giữ Bitcoin và việc tiếp tục mua bổ sung. Tuy nhiên, dù chiến lược đầu tư BTC mạnh mẽ, tỷ lệ chấp nhận Bitcoin ở El Salvador vẫn còn khiêm tốn. Theo một nghiên cứu mới, chỉ có 12% dân số ở El Salvador sử dụng Bitcoin ít nhất một lần để thanh toán hàng hóa và dịch vụ vào năm 2023, giảm đáng kể so với năm 2022.

XEM THÊM