Ethereum Hoàn Thành Bản Nâng Cấp Dencun: Hứa Hẹn Thay Đổi Toàn Diện Cho Mạng Lưới

Ethereum Hoàn Thành Bản Nâng Cấp Dencun

Ethereum Hoàn Thành Bản Nâng Cấp Dencun

Sau nhiều tháng chờ đợi và nỗ lực triển khai không thành công, Ethereum đã chính thức hoàn thành bản nâng cấp Dencun, một bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển của mạng lưới blockchain hàng đầu thế giới.

Dencun, là sự kết hợp giữa hai phần Deneb (cập nhật ở Consensus) và Cancun (cập nhật ở Execution) trên mạng lưới Ethereum, cuối cùng đã được triển khai vào lúc 20:55 PM ngày 13/03/2024 theo giờ Việt Nam, tại epoch 269568, như đã được dự kiến và đồng thuận từ cộng đồng.

Trong quá trình triển khai, việc đưa giao dịch vào blob dữ liệu của EIP-4844 đã được thông báo mất khoảng 1-2 giờ bởi tài khoản X của layer-2 Arbitrum. Điều này đồng nghĩa với việc các thay đổi từ Dencun sẽ bắt đầu có thể được cảm nhận sau thời gian này.

Nâng cấp Dencun mang đến giải pháp cho những vấn đề cấp bách nhất của mạng smart contract Ethereum, bằng cách giới thiệu khái niệm “proto-danksharding”. Đây là một cải tiến thiết yếu nhằm cải thiện quy mô xử lý giao dịch và giảm phí gas. Ngoài ra, nó cũng tạo điều kiện cho những nâng cấp khác trong tương lai như danksharding, với hứa hẹn thay đổi toàn diện bộ mặt của Ethereum.

Những cải tiến của Dencun

Đây là bước tiến lớn nhất cho Ethereum kể từ nâng cấp Shanghai mở khóa ETH staking vào tháng 04/2023. Nâng cấp Dencun mang lại nhiều đề xuất cải tiến quan trọng, bao gồm:

EIP-1153: Cắt nhỏ chi phí lưu trữ dữ liệu giao dịch.

EIP-4788: Cải tiến thiết kế cross-chain và các pool staking.

EIP-6780: Cập nhật một số thay đổi nhỏ trong EVM.

EIP-7044: Thay đổi cấu trúc lưu trữ dữ liệu trong các block.

Nâng cấp để tăng xử lý lên đến 100.000 giao dịch mỗi giây.

Những cải tiến này hứa hẹn tạo ra một môi trường blockchain mạnh mẽ hơn, với khả năng xử lý giao dịch lớn và chi phí thấp hơn, thu hút người dùng và các dự án mới vào hệ sinh thái Ethereum.

Một số dự án và cá nhân trong cộng đồng đã bày tỏ niềm tin vào tiềm năng của Dencun và đã sẵn sàng để chào đón những thay đổi tích cực mà nó mang lại.