EU Phê Chuẩn Lệnh Cấm Giao Dịch Crypto Ẩn Danh

eu cấm giao dịch ẩn danh trong crypto

Luật Chống Rửa Tiền gần đây đã áp đặt các hạn chế đối với giao dịch tiền mặt và thanh toán Crypto ẩn danh, nhằm chống lại các hoạt động tội phạm tài chính. Liên minh Châu Âu (EU) đã áp dụng lệnh cấm đối với các giao dịch tiền điện tử ẩn danh được thực hiện thông qua các ví non-custodial, như một phần của các chỉ thị Chống Rửa Tiền mở rộng.

Quyết định này đã được đa số các ủy ban lãnh đạo của Nghị Viện Châu Âu phê chuẩn vào ngày 19/03, thể hiện một sự thống nhất trong việc đối phó với giao dịch tiền điện tử ẩn danh. Luật này nhằm vào các giao dịch từ các ví tiền điện tử riêng tư không đăng ký với các nhà cung cấp dịch vụ được quản lý bởi cơ quan pháp lý, như sàn giao dịch tập trung (CEX).

Cụ thể, bất kỳ giao dịch tiền mặt nào trên 10,000 EURO và giao dịch tiền điện tử ẩn danh trên 3,000 EURO đều bị coi là bất hợp pháp. Quy định mới này nhằm tăng cường giám sát việc chuyển tài sản tiền điện tử và yêu cầu các doanh nghiệp tiền điện tử thực hiện biện pháp thẩm định hồ sơ khách hàng nghiêm ngặt để ngăn chặn rửa tiền.

Phạm vi các đơn vị cần tuân thủ quy định đã được mở rộng, bao gồm hầu hết ngành công nghiệp tiền điện tử. Các quy định mới của EU đang thay đổi cách thức cung cấp, quản lý và giao dịch tiền điện tử trong khu vực.

Gần đây, sàn giao dịch tiền điện tử OKX cũng đã thông báo hủy niêm yết các cặp giao dịch USDT tại EU, theo các quy tắc áp dụng cho stablecoin của quy định MiCA sắp tới. Điều này thể hiện sự phản ứng của các nền tảng giao dịch trước áp lực từ các biện pháp pháp lý mới của EU.

XEM THÊM