Franklin Templeton Niêm Yết Ether ETF trên DTCC

Franklin Templeton Niêm Yết Ether ETF C

Công ty quản lý tài sản Franklin Templeton đã đánh dấu một bước quan trọng trong việc niêm yết Ether ETF giao ngay của họ, được “liệt kê” biết đến với cái tên Franklin Ethereum TR Ethereum ETF (EZET), trên trang web của Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC). DTCC là nền tảng quan trọng cho các chứng khoán giao dịch ở Hoa Kỳ và niêm yết Ether ETF tại chỗ trên trang web này là một bước tiến lớn trong quá trình chấp nhận.

Mặc dù việc làm này không đồng nghĩa với việc đơn đăng ký Ether ETF của Franklin Templeton đã được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) chấp thuận, nhưng có thể hiện tiến trình phát triển trong quá trình này. Cột “Tạo/Đổi” trên trang web DTCC liệt kê ETF, biết tính năng sử dụng của nó để tạo và mua lại, đồng thời tạo điều kiện cho các nguồn giao dịch liên quan đến ETF này.

Franklin Templeton đã nộp Mẫu S-1 cho SEC vào ngày 12 tháng 2 để đăng ký Ether ETF Spot của họ. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng về việc chấp nhận ETF này vẫn chưa được đưa ra. SEC đã quyết định vào ngày 23 tháng 4 và có thời hạn để xem xét thay đổi quy tắc liên quan đến việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu Franklin Ethereum Trust trên Sàn giao dịch Cboe BZX.

Quyết định của SEC về việc chấp thuận ETF của Franklin Templeton đang chờ đợi, với thời hạn cuối cùng vào ngày 11 tháng 6. Trong khi đó, việc niêm yết Ether ETF Spot trên DTCC là một bước tích cực, cho thấy sự tiến trình phát triển trong công việc đưa ra quyết định cuối cùng về việc chấp nhận ETF này, đồng thời mở ra cơ hội cho các nhà tư vấn tham gia vào thị trường tiền điện tử thông qua hệ thống truyền thông tài chính công cụ.