Galxe DAO Đề Xuất Thay Đổi Mã Token từ GAL thành G

Galxe DAO muốn đổi tên token

Galxe DAO đang đề xuất một cập nhật quan trọng cho nhận diện thương hiệu của mình, đó là thay đổi mã token hiện tại từ GAL sang G. Ngày 22/04/2024, Galxe DAO đã mở cổng bình chọn cho đề xuất GP25, trong đó có mục đích chuyển đổi mã token và cải thiện smart contract.

Một trong những lý do chính đằng sau quyết định này là đơn giản hóa nhận diện thương hiệu. Mã token G được đề xuất vì nó dễ nhớ, gây ấn tượng và dễ nhận diện hơn so với mã token hiện tại là GAL. Việc đổi mã token cũng giải quyết vấn đề nhầm lẫn, khi mã token GAL có thể dễ gây hiểu nhầm đối với các staker và người dùng. Ví dụ, khi tìm kiếm mã GAL trên CoinGecko, có nhiều hơn 2 dự án khác sở hữu mã GAL, gây ra sự nhầm lẫn cho cộng đồng.

Ngoài ra, việc thay đổi mã token cũng giúp tạo ra một nhận diện thương hiệu rõ ràng hơn và chuẩn bị cho lộ trình phát triển tiếp theo của dự án.

Hiện tại, đề xuất đã mở voting trong vòng 5 ngày để cộng đồng bầu chọn. Trong thời điểm đưa tin, đã có 99% sự đồng thuận với đề xuất, tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng đây không phải là kết quả cuối cùng vì còn một khoảng thời gian đáng kể cho việc bầu chọn.

Cộng đồng đã bày tỏ sự ủng hộ với đề xuất này, nhận xét rằng mã token G là một cách tiếp cận tối giản và dễ nhận diện hơn.

Việc thay đổi mã token không phải là điều hiếm trong thị trường crypto. Ví dụ như TomoChain từ TOMO thành Viction (VIC), và HTX (Huobi) từ token sàn HT sang token HTX.