Hơn 30% Game Blockchain Ra Mắt Năm 2023 Đã Chết, Vì Đâu Đến Nỗi

Hơn 30% Game Blockchain Ra Mắt Năm 2023 Đã Chết

Lý do các Game Blockchain ngừng hoạt động

Dữ liệu mới từ Big Blockchain Game List đã tiết lộ rằng hơn 30% trong số Game Blockchain được công bố vào năm 2023 đã chết hoặc bị ngừng phát triển. Theo số liệu tính đến tháng 1 năm 2024, danh sách này gồm 911 trò chơi, với 334 trò đang hoạt động và 577 trò chờ được phát triển.

Tỷ lệ 31% Game Blockchain ngừng hoạt động hoặc bị bỏ rơi, và nguyên nhân chủ yếu là do thách thức về nguồn vốn và điều kiện thị trường. Nhiều dự án đã im lặng khi ngừng phát triển mà không có thông báo chính thức, tạo ra sự không chắc chắn cho cộng đồng người chơi.

Polygon xếp đầu các nền tảng

Polygon vượt qua Ethereum về tỷ lệ trò chơi blockchain ngừng hoạt động, với BNB là blockchain chiếm tỷ lệ cao nhất. Có sự tăng đột biến trong số lượng trò chơi ngừng phát hành trên Polygon, chủ yếu từ các dự án như Sui. Dữ liệu cũng chỉ ra một số trò chơi nổi tiếng, chẳng hạn như “Goals,” đã ngừng tích hợp công nghệ blockchain mặc dù có nguồn tài trợ đáng kể.

Trong quý 4 năm 2023, đã xuất hiện 65 trò chơi blockchain mới, trong đó 11% hỗ trợ đa chuỗi. Ngành công nghiệp dự kiến sẽ chứng kiến ​​sự gia nhập của các studio trò chơi truyền thống, theo khảo sát của Blockchain Game Alliance. Yat Siu, chủ tịch điều hành của Animoca Brands, tin tưởng vào tương lai tích cực của ngành công nghiệp, mô tả giai đoạn hiện tại như “năm dọn dẹp,” và dự kiến một năm mạnh mẽ cho blockchain games vào năm 2024.

XEM THÊM