Hop DAO Bỏ Phiếu Bán Token ARB để Chi Trả Chi Phí Hoạt Động

Offchain Labs Triển khai Giải pháp BOLD TRÊN arbitrum

Hop DAO Bỏ Phiếu Bán Token ARB

Hop DAO vừa đưa ra quyết định quan trọng trong cuộc bỏ phiếu vào ngày thứ Hai vừa qua theo The Block cho biết. Quyết định này nhằm mục đích bán một phần của số lượng token ARB mà họ đang nắm giữ để chi trả các chi phí hoạt động của giao thức.

Theo đề xuất được đưa ra, DAO sẽ bán 25% tổng số token ARB mà họ đang nắm giữ, tương đương với hơn 200.000 ARB, để mua USD Coin (USDC). Việc sử dụng stablecoin này sẽ giúp trả lương cho người điều hành của Hop DAO và hỗ trợ cho các dự án nghiên cứu và phát triển của giao thức.

Đề xuất đã được thông qua với tỷ lệ ủng hộ đáng kể, với khoảng 85% số phiếu ủng hộ. Sự ủng hộ lớn từ cộng đồng dự án, kèm theo sự đồng thuận của nhiều người có tầm ảnh hưởng, đã góp phần quan trọng vào quá trình quyết định.

Thời gian bán chưa xác định

Sau khi đề xuất được thông qua, việc chuyển số lượng ARB từ quỹ của Hop DAO đã được thực hiện, chờ đợi quá trình bán được tiến hành. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể cho việc bán ARB vẫn chưa được xác định.

Hop Protocol, nơi Hop DAO hoạt động, là một nền tảng cross-chain bridge, được xây dựng để hỗ trợ việc kết nối và chuyển token nhanh chóng giữa các hệ sinh thái Layer 2 Rollup trên Ethereum. Với mục tiêu phát triển và mở rộng hệ sinh thái blockchain, việc đảm bảo tài chính cho hoạt động của giao thức là vô cùng quan trọng.

Tuy nhiên, trong quá trình bán ARB, Hop DAO cũng cần đảm bảo rằng việc này không ảnh hưởng đến sự ổn định và tương lai của dự án. Cân nhắc kỹ lưỡng và quản lý cẩn thận các quỹ là yếu tố quyết định trong việc đảm bảo sự thành công và bền vững cho Hop Protocol trong tương lai.