Injective Labs (INJ) Ra Mắt Bản Nâng Cấp Volan: Mở Rộng Tiếp Cận Tài Sản Thế Giới Thực và Tăng Cường Kết Nối với Chain Cosmos

Injective Labs (INJ) Ra Mắt Bản Nâng Cấp

Blockchain layer 1 Injective, dựa trên hạ tầng Cosmos, vừa chính thức phát hành bản nâng cấp mainnet mang tên Volan. Bản nâng cấp này tập trung vào việc tích hợp mô-đun phần mềm tập trung vào tài sản thế giới thực (RWA), mở ra khả năng truy cập đa dạng vào nhiều sản phẩm có cấu trúc khác nhau cho cả tổ chức và cá nhân.

Injective Labs tiếp cận tài sản thế giới thực

Mục tiêu chính của Volan là tạo điều kiện cho người dùng tổ chức và cá nhân có thể truy cập một loạt các sản phẩm tài sản thế giới thực. Các dịch vụ tài sản RWA sẽ bao gồm việc token hóa các cặp tiền fiat, tín phiếu kho bạc và sản phẩm tín dụng độc quyền. Dự kiến, sự đa dạng này sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển của thị trường RWA, một phần của ngành tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng.

Bản nâng cấp Volan không chỉ tập trung vào tài sản thế giới thực mà còn mở rộng giao thức Inter-Blockchain Communication (IBC) trên Injective. Điều này cải thiện tương tác giữa Injective và các chain khác trong hệ sinh thái Cosmos. Giao thức IBC cho phép thực hiện các giao dịch cross-chain phức tạp, bao gồm định tuyến và swap lệnh nâng cao.

Ví dụ minh họa cho tính tiện ích của IBC là khả năng swap cross-chain, nơi người dùng có thể bắt đầu một giao dịch trên một blockchain khác như Celestia hoặc Osmosis trong hệ sinh thái Cosmos và định tuyến nó qua mô-đun sổ lệnh của Injective để thực hiện giao dịch.

Lợi ích và cải tiến

CEO Eric Chen của Injective Labs cho biết bản nâng cấp Volan tập trung vào việc cung cấp cơ hội xây dựng gốc mới cho nhà phát triển trong lĩnh vực tài chính thế hệ tiếp theo. Đồng thời, bản nâng cấp cũng cải thiện khả năng kết nối với các blockchain và ứng dụng khác, mở ra những tiềm năng mới cho người dùng Injective.

Bản nâng cấp mang đến những thay đổi trong các tham số lạm phát on-chain của token INJ, nhằm mục đích giảm phát dần theo thời gian. Hơn nữa, Volan cũng giới thiệu oracle mới, tích hợp nguồn cấp dữ liệu giá off-chain trực tiếp vào blockchain.

Với sự hỗ trợ từ Jump Crypto, Binance, Pantera Capital, và Mark Cuban, Injective Labs đang không ngừng phát triển và mở rộng tầm ảnh hưởng của mình trong thế giới blockchain và tiền điện tử.

Xem thêm