Injective Sẽ Thay Đổi Tokenomics

Injective ĐỀ XUẤT Thay Đổi Tokenomics

Injective Foundation lấy ý kiến cộng đồng Injective thay đổi tokenomics

Cộng đồng Injective đã thông qua những thay đổi quan trọng trong tokenomics của mình, khởi chạy hệ thống Injective 3.0 với mục tiêu biến INJ thành một trong những tài sản giảm phát nhất thị trường tiền điện tử. Những điều chỉnh này nhằm tăng gấp bốn lần áp lực giảm phát đối với INJ trong hai năm tới.

INJ là token gốc của blockchain Lớp 1 dựa trên Cosmos, dự án được quản lý bởi tổ chức phi lợi nhuận Injective Foundation. Đề xuất 3.0, công bố vào ngày 19/4, được xây dựng dựa trên hai điều chỉnh chính.

Lần sửa đổi này, giới hạn lạm phát của INJ bằng cách đặt giới hạn dưới và trên lần lượt là 4% và 7%, sẽ được thực thi từng bước và đánh giá lại vào Q2/2026.

Hơn nữa, bản cập nhật làm tăng đáng kể thông số thay đổi tỷ lệ lạm phát từ 0.1 lên 0.5, làm cho tỷ lệ lạm phát của INJ thích nghi nhiều hơn với hoạt động đặt cọc, tăng cường bảo mật mạng và sự tham gia của người dùng.

Jenna Peterson, Giám đốc điều hành của INJ Foundation, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của những cập nhật này. Theo Peterson, với những cập nhật quan trọng này được phê duyệt thông qua quản trị bởi cộng đồng Injective, INJ 3.0 đặt mục tiêu INJ vượt qua cả các đặc tính tiền tệ hợp lý của Bitcoin.

99.99% sẽ chấp nhận

Ngoài ra, Eric Chen, Giám đốc điều hành của Injective Labs, nhấn mạnh sự chấp thuận áp đảo của cộng đồng đối với đề xuất,  tỷ lệ chấp thuận có thể lên tới 99.99%.

Về mặt giao dịch, INJ đã giảm 56.28% so với mức cao nhất mọi thời đại 53 USD. Mức giảm này tương đối lớn và thường được các MM hay đỡ giá. INJ có MM jumptranding lái giá.

Tuy nhiên thị trường đang đi vào giai đoạn nghi ngờ, khi mà volum giao dịch cả BTC lấn Altcoin đề đang khá thấp, vùng hiện tại 25 đô của Inj khá yếu, do đó nếu thị trường xấu có thể INJ sẽ về vùng hỗ trợ cứng hơn 15-17 USD.

Giá INJ
Giá INJ – Nguồn Trandingview

XEM THÊM