James Gorman nói Bitcoin mang tính đầu cơ

James Gorman cho rằng Bitcoin mang tính đầu cơ

James Gorman, Chủ tịch điều hành của Morgan Stanley, một trong những nhà quản lý tài chính hàng đầu thế giới, đã đưa ra quan điểm thận trọng về Bitcoin trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Bloomberg. Ông không xem Bitcoin là một khoản đầu tư cốt lõi và đã bày tỏ sự hoài nghi về giá trị lưu trữ của nó.

James Gorman nói về Bitcoin

Gorman thể hiện quan điểm thận trọng đối với vai trò của Bitcoin trong danh mục đầu tư, nhấn mạnh đặc điểm đầu cơ và biến động của loại tài sản này. Ông bày tỏ sự khó hiểu về giá trị lưu trữ của Bitcoin, cho rằng nó không phải là một hình thức giữ giá trị đáng tin cậy như nhiều người đã kỳ vọng.

“Chưa bao giờ tôi thực sự hiểu giá trị của Bitcoin như một dạng giá trị được lưu trữ,” Gorman nói.

Gorman công nhận những lợi nhuận lớn mà một số nhà đầu tư đã đạt được với Bitcoin, nhưng ông cũng chỉ ra rủi ro cố hữu của nó, bao gồm sự biến động cao và những thách thức liên quan đến quy định. Ông khẳng định rằng những người giàu có nên đối mặt với Bitcoin với sự thận trọng và chỉ nên chiếm một phần nhỏ trong chiến lược đầu tư tổng thể của họ.

Gorman nói thêm

“Sự biến động của BTC rất cao và  đang chịu những thay đổi quan trọng về quy định quản lý, nó rõ ràng mang tính đầu cơ, có tính biến động cao và chịu những thay đổi quan trọng về quy định”

Chiến lược tương lai của Morgan Stanley

Cuộc trò chuyện với Gorman không chỉ giới hạn ở Bitcoin mà còn mở rộng đến chiến lược tổng thể và định hướng tương lai của Morgan Stanley. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ra quyết định mang tính chiến lược và cân bằng trong một thế giới tài chính đang ngày càng phát triển với công nghệ hiện đại.

Trong vai trò mới của mình, Gorman đã đề ra trọng tâm chính: hỗ trợ CEO sắp tới và hướng dẫn chiến lược của Morgan Stanley. Ông nhấn mạnh sự quan trọng của khả năng thích ứng, tầm nhìn chiến lược và khả năng đối mặt với sự tương tác phức tạp của các công nghệ mới nổi, xu hướng thị trường và bối cảnh pháp lý, đặc biệt là trong bối cảnh có những đổi mới mang tính đột phá như Bitcoin.

XEM THÊM