LayerZero Bổ Sung Solana Vào Mạng Lưới Cross-Chain

LayerZero Bổ Sung Solana

LayerZero, giải pháp cross-chain hàng đầu, vừa chính thức bổ sung Solana vào mạng lưới tích hợp của mình. Động thái này giúp người dùng Solana dễ dàng luân chuyển tài sản giữa các blockchain như Arbitrum, Ethereum, Polygon, và hơn 70 blockchain khác mà LayerZero hỗ trợ.

Tích hợp mang lại lợi ích gì?

Việc tích hợp Solana vào mạng lưới của LayerZero mang lại nhiều lợi ích cho người dùng và các nhà phát triển, bao gồm:

  • Giao tiếp Cross-Chain An Toàn và Minh Bạch: Người dùng có thể gửi tài sản và dữ liệu từ Solana đến các blockchain khác và ngược lại, bao gồm các rollup, layer-1, layer-2, và các chuỗi non-EVM.
  • Dòng Vốn Khai Thông Giữa Các Mạng Lưới: Tích hợp mới nhất này giúp dòng vốn được khai thông giữa các mạng lưới khác nhau, tạo ra cơ hội giao dịch và đầu tư mới.

Thống kê giao dịch và doanh thu của LayerZero

Hiện tại, LayerZero đã kết nối Solana với 7 chuỗi blockchain lớn khác như Ethereum, Avalanche, Polygon, Arbitrum, BNB Chain, Optimism, và Base. Dự án có kế hoạch kết nối toàn diện Solana với hơn 70 blockchain tích hợp trong tương lai.

Theo dữ liệu từ Messari, trong quý đầu tiên của năm 2024, người dùng LayerZero đã dịch chuyển 6,7 tỷ USD tài sản tiền mã hóa, tạo ra doanh thu 11,5 triệu USD. Điều này cho thấy tiềm năng lớn của giải pháp cross-chain này trong việc hỗ trợ giao dịch và chuyển tài sản trên nhiều blockchain khác nhau.

LayerZero đã gọi vốn thành công 120 triệu USD với mức định giá lên đến 3 tỷ USD. Đầu tháng này, dự án đã tiến hành snapshot chuẩn bị cho sự kiện airdrop token, gây ra nhiều tranh cãi về việc khởi động, tạm dừng và tái khởi động chương trình “săn Sybil”. Theo CEO Bryan Pellegrin, chỉ có 1/10 trong tổng số 6 triệu ví là tài khoản thật, dẫn đến việc hoạt động trên LayerZero giảm xuống mức thấp kỷ lục sau thông báo snapshot.

XEM THÊM